Maak de juiste rassenkeuze voor 2023

Van 13 december tot en met 3 januari is het via het ledenportaal van Cosun mogelijk om bietenzaad te bestellen voor teeltseizoen 2023. Telers kunnen hierbij kiezen uit de rassen die vermeld staan in de Brochure Suikerbietenzaad 2023 van Cosun Beet Company/IRS. Deze brochure bevat zowel informatie over rassen die opgenomen zijn in de Aanbevelende Rassenlijst van CSAR als rassen die twee jaar zijn onderzocht en (nog) niet op de Aanbevelende Rassenlijst staan. In dit bericht enkele tips voor het maken van de juiste rassenkeuze.

Bepaal de benodigde resistentie en zaadbehandeling
Het is vooral van belang dat de juiste keuze wordt gemaakt voor de benodigde resistentie(s) en zaadbehandeling (met of zonder Force). Hiervoor krijgen telers bij de online zaadbestelling via het ledenportaal van Cosun een aanbeveling op basis van gegevens die over het geselecteerde perceel bekend zijn. Het wordt aangeraden om wat resistentiekeuze betreft zeker niet onder te verzekeren, maar ook niet onnodig over te verzekeren omdat dat ook opbrengst kan kosten.

Maak vervolgkeuze binnen de resistentiecategorie
Binnen de aanbevolen resistentiecategorie is in de meeste gevallen uit meerdere rassen te kiezen. Kijk daarbij niet alleen naar de kolom financiële opbrengst. Dit cijfer geeft een goede indicatie van de opbrengstpotentie van een ras als het gewas tot aan de oogst gezond kan blijven. Als de afgelopen jaren echter problemen zijn ondervonden met zaken zoals bijvoorbeeld een zware cercospora-aantasting of lage suikergehalten is het vooral belangrijk om verder te kijken dan alleen het cijfer voor financiële opbrengst. Dan kunnen raseigenschappen zoals bladgezondheid cercospora, de mate van aanvullende rhizomanieresistentie of suikergehalte bepalender zijn voor de uiteindelijk gerealiseerde opbrengst.

Kies juiste hoeveelheid zaad en zaadbehandeling
Bestel niet meer zaad dan nodig is en ga na of zaadbehandeling met het insecticide Force nodig is. Meer informatie hierover is te vinden in de teelthandleiding.

Verbeterde bladgezondheid cercospora
Het aanbod van rassen met een beter cijfer voor bladgezondheid cercospora neemt de laatste jaren toe. Er zijn inmiddels diverse rassen met een cijfer van 8 of hoger beschikbaar. Vooral in gebieden waar de laatste jaren veel schade door cercospora is ondervonden kunnen deze rassen uitkomst bieden. Zie daarover ook het bericht ‘Bladgezondheid cercospora bij rassenkeuze‘.

Conviso Smart rassen beperkt beschikbaar
Voor percelen waar veel onkruidbieten of bepaalde probleemonkruiden verwacht worden zijn op beperkte schaal Conviso Smart rassen beschikbaar. Meer informatie over de aandachtspunten bij Conviso Smart rassen is te vinden in het bericht ‘Aandachtspunten bij rassenkeuze Conviso Smart-systeem‘ en ook in de teelthandleiding.

Wortelknobbelaaltjesresistent ras beschikbaar
Voor het eerst staat er ook een ras op de Aanbevelende Rassenlijst met een resistentie tegen het wortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi. Dit ras heeft een lagere opbrengstpotentie dan de andere rassen op de lijst, maar kan met name interessant zijn om wortelknobbelaaltjes in bouwplanverband te beheersen. Lees meer hierover in het bericht: ‘Wortelknobbelaaltjes beheersen met nieuw suikerbietenras’.

Andere vragen over rassen?
Voor meer vragen en antwoorden zie ook de rubriek ‘veelgestelde vragen rassen/zaad’.

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant