Kiezen van het juiste ras voor 2024

Van 14 december tot en met 4 januari is het via het ledenportaal van Cosun mogelijk om bietenzaad te bestellen voor teeltseizoen 2024. Telers kunnen hierbij kiezen uit de rassen die vermeld staan in de Brochure Suikerbietenzaad 2024 van Cosun Beet Company/IRS. Deze brochure bevat zowel informatie over rassen die opgenomen zijn in de Aanbevelende Rassenlijst van CSAR als van rassen die twee jaar zijn onderzocht en (nog) niet op de Aanbevelende Rassenlijst staan. In dit bericht enkele tips voor het maken van de juiste rassenkeuze.

Ga na welke resistentie en zaadbehandeling nodig is
Het is vooral van belang dat de juiste keuze wordt gemaakt voor de benodigde resistentie(s) en zaadbehandeling (met of zonder Force). Hiervoor krijgen telers bij de online zaadbestelling via het ledenportaal van Cosun een aanbeveling op basis van gegevens die over het geselecteerde perceel bekend zijn. Het wordt aangeraden om wat resistentiekeuze betreft zeker niet onder te verzekeren en te kiezen voor de voor het perceel benodigde resistentie(s). Extra resistenties kiezen die niet per se nodig zijn voor het perceel wordt afgeraden omdat dit opbrengst kan kosten. Zo ligt de opbrengst van rassen met rhizoctoniaresistentie gemiddeld circa 5% lager dan van andere rassen.

Kijk verder binnen de juiste resistentiecategorie
Binnen de aanbevolen resistentiecategorie is in de meeste gevallen uit meerdere rassen te kiezen. Kijk daarbij niet alleen naar de kolom financiële opbrengst. Dit cijfer geeft een goede indicatie van de opbrengstpotentie van een ras als het gewas tot aan de oogst gezond kan blijven. Mogelijk zijn de afgelopen jaren echter grote problemen ondervonden met zaken zoals bijvoorbeeld een zware cercospora-aantasting of zeer lage suikergehalten (bijv. 1 procentpunt lager dan regiogemiddelde). In deze gevallen kunnen raseigenschappen zoals bladgezondheid cercospora, de mate van aanvullende rhizomanieresistentie of suikergehalte bepalender zijn voor de uiteindelijk gerealiseerde opbrengst.

Kies juiste hoeveelheid zaad en zaadbehandeling
Bestel niet meer zaad dan nodig is en ga na of zaadbehandeling met het insecticide Force nodig is. Meer informatie over het gebruik en effectiviteit van Force is te vinden in de teelthandleiding.

Verbeterde bladgezondheid cercospora
Het aanbod van rassen met een verbeterd cijfer voor bladgezondheid cercospora neemt de laatste jaren toe. Er zijn inmiddels diverse rassen met een cijfer van 9 beschikbaar. Vooral in gebieden waar de laatste jaren veel schade door cercospora is ondervonden kunnen deze rassen uitkomst bieden. Zie hiervoor het bericht ‘Bladgezondheid cercospora bij rassenkeuze’ of de informatie in de teelthandleiding.

Conviso Smart rassen bij probleemonkruiden
Voor percelen waar veel onkruidbieten of bepaalde probleemonkruiden verwacht worden zijn op beperkte schaal Conviso Smart rassen beschikbaar. Meer informatie over de onkruidbestrijding en aandachtspunten bij Conviso Smart rassen is te vinden in de teelthandleiding.

Wortelknobbelaaltjesresistente rassen beschikbaar
Er zijn inmiddels twee rassen beschikbaar met een goede resistentie tegen Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax: Redukto en 1K140 (Jemina KWS). Deze rassen hebben een lagere opbrengstpotentie dan de andere rassen op de lijst, maar kunnen met name interessant zijn om wortelknobbelaaltjes in bouwplanverband te beheersen.

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant