Keuze van de juiste groenbemester

De keuze van een groenbemester hangt af van verschillende aspecten. Zo is het zaaitijdstip van belang en het doel van de teelt. Maar het is ook belangrijk aandacht te hebben voor de aanwezigheid van ziekten en plagen op een perceel. Zo zorgt bijvoorbeeld een resistente bladrammenas of gele mosterd er voor dat de aantallen bietencysteaaltjes gereduceerd worden, maar deze gewassen vermeerderen wel weer andere soorten aaltjes en verticillium. Houdt dus rekening met de ziekten en plagen als u uw groenbemester kiest vóór de suikerbietenteelt.

Waardplantschema’s
Voor de belangrijkste aaltjes, bodemplagen en bodemschimmels zijn waardplantschema’s beschikbaar. Hierin kunt u aflezen of een bepaald aaltje, plaag of schimmel zich vermeerdert op een bepaald gewas of groenbemester. Bovendien geeft het informatie over de mate van schade die kan ontstaan door de aantaster. Klik hieronder op de links voor meer informatie:

Mengsels van groenbemesters
Pas op met mengsels van groenbemesters! In mengsels zitten meerdere soorten gewassen, dus is de kans groot dat een van de componenten uit het mengsel een bepaald aaltje, plaag of schimmel vermeerdert. Weet u welke ziekten en plagen voorkomen op uw perceel en worden deze niet vermeerderd door de soorten die in het mengsel zitten, dan kunt u het natuurlijk wel zaaien.

Meer informatie over de beste groenbemesters per plaag vindt u in onderstaande schema’s. Over het zaaien en de teelt van groenbemesters vindt u meer informatie in het bericht ‘Zaai een groenbemester en zo vroeg mogelijk’.


Foto 1. Weet welke ziekten en plagen aanwezig zijn op uw perceel en kies aan de hand daarvan de juiste groenbemester of het juiste mengsel.


Figuur 1. Schema waarin te zien is welke groenbemesters bij aanwezigheid van de genoemde plaag het meest geschikt zijn.


Figuur 2. Schema waarin te zien is welke groenbemesters bij aanwezigheid van het genoemde aaltje het meest geschikt zijn.


Figuur 3. Schema waarin te zien is welke groenbemesters bij aanwezigheid van de genoemde schimmel het meest geschikt zijn.

Keuze van de juiste groenbemester

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant