IRS Diagnostiek staat weer klaar

Net als voorgaande jaren staat ook dit seizoen IRS Diagnostiek weer klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende bieten te achterhalen. Het blijft ook dit teeltseizoen belangrijk te weten wat het probleem is om de juiste maatregelen te nemen.

Raadpleeg bij problemen in uw bietenperceel achtereenvolgens:

  1. de applicatie ‘ziekten en plagen’ via de computer of de IRS-App op uw smartphone;
  2. uw contactpersoon bij Cosun Beet Company of uw teeltadviseur. Probeer samen de oorzaak te achterhalen.

Komt u er samen niet uit, dan kan uw teeltbegeleider een monster voor diagnose naar het IRS opsturen.

Regelmatig krijgen wij de vraag of telers ook zelf monsters kunnen insturen. Dit is om praktische redenen helaas niet mogelijk. Een probleem speelt vaak op meerdere percelen in een regio. Uw teeltadviseur heeft hetzelfde probleem mogelijk al eerder in uw regio waargenomen en naar IRS Diagnostiek gestuurd, zodat u via de teeltadviseur sneller de oorzaak kent. Uiteraard mag u uw teeltadviseur wijzen op de mogelijkheid om monsters in te sturen naar IRS Diagnostiek, mocht uw teeltadviseur hiervan nog niet van op de hoogte zijn.

Meer informatie kunt u vinden in de Teelthandleiding Diagnostiek. Hier vindt u ook het inzendformulier.

Monsters kunnen opgestuurd worden naar:

IRS
p.a. Cosun Innovation Center
Diagnostiek
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Telefoon 0165 – 516 070
e-mail: diagnostiek@irs.nl

Zorg bij het opsturen naar deze gratis service wel voor voldoende frankering van de monsters. De ervaring leert dat onvoldoende gefrankeerde enveloppen veel later aankomen, waardoor het stellen van een diagnose vaak niet meer mogelijk is.
Foto 1. Al vanaf een jong plantstadium kunnen er problemen ontstaan. Probeer de oorzaak altijd te achterhalen. De plant (links) op de foto valt weg als gevolg van wortelbrand, wat veroorzaakt kan worden door o.a. rhizoctonia en aphanomyces.

Contact: diagnostiek@irs.nl

IRS Diagnostiek staat weer klaar

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant