Inzet van overlaadwagens voor transport van bieten in het veld

Afgelopen twee weken is in grote delen van het land veel neerslag gevallen. Daardoor zijn de rooiomstandigheden in korte tijd omgeslagen van (te) droog naar nat tot zeer nat. Indien een deel van de afvoerroute tussen rooier en hoop via de openbare weg verloopt kan deze behoorlijk vervuild worden door aanhangende grond afkomstig van de banden.

Scheiding van veld- en wegtransport
Inzet van een overlaadwagen is een goede manier om binnen het veld de bieten te transporteren. Aan de rand van het perceel worden de bieten overgeladen in de kiepwagen. Afhankelijk van de perceelssituatie hoeven de kiepwagens hierdoor het perceel niet of nauwelijks op te gaan. Bijkomend voordeel is dat geen compromis nodig is voor de luchtdruk in de banden: banden van de overlaadwagen kunnen op lage druk, banden van de trekker en kiepwagen kunnen voor transport over de weg op hoge druk worden gezet. Dit komt het tegengaan van bodemverdichting ten goede. Meer over (onder)grondverdichting is te lezen in de IRS-Teelthandleiding ‘8.3.2 Spaar de (onder)grond’.

Door de extra overstort zal de bietbeschadiging toenemen, vandaar dat onder droge omstandigheden de voordelen van een overlaadwagen minder groot zijn. Let ook op dat bij het verlaten van het perceel door de overlaadwagen en de rooier, schoonmaken van de openbare weg alsnog nodig is. Zie ook de animatie ‘Modder op de weg: wat zijn de regels?’ van Cumela.


Foto: Overlaadwagen voor het transport van de bieten binnen het perceel.

Inzet van overlaadwagens voor transport van bieten in het veld

Contactpersoon

Jan-Kees Boonman
Cichoreiteelt / oogsttechniek / innovatieve proefveldtechnieken / precisielandbouw

Mogelijk ook interessant