Internationaal bietencongres Brussel

Het ‘Institut International de Recherches Betteravières’ (IIRB) hield op 16 en 17 februari 2016 haar 75ste congres te Brussel. 280 suikerbietenexperts, uit ongeveer alle landen waar suikerbieten worden geteeld, namen deel aan dit tweejaarlijkse congres. Er waren 23 mondelinge presentaties te beluisteren en 88 posters te bekijken. 

Diverse IRS-ers leverden voor of achter de schermen een bijdrage. In dit bericht een impressie van die twee dagen. 


Bij de opening ging gastspreker Prof. Martin van Ittersum (Wageningen-UR) in op de ‘yield-gap’. Dit is het verschil tussen de door telers behaalde opbrengst en de theoretisch haalbare binnen de randvoorwaarden van gewas en klimaat.


Om te illustereren dat opbrengstverhoging in de bietenteelt niet meer hoeft te kosten gebruikte hij een sheet uit het SUSY-onderzoek van Bram Hanse. Al met al een interessante openingspresentatie! 


Even later kwam Christer Sperlingsson (NBR/Nordic Sugar) op het toneel voor de laatste presentatie in de openingssessie. Deze sessie werd voorgezeten door Frans Tijink als voorzitter van de Scientific Advisory Committee. 


De eerste sessie samengevat: er is nog steeds ruimte voor opbrengstverhoging in suikerbieten. Het vraagt aandacht en actie in de hele keten: management van de teler èn implementatie van kennis op het perceel is de sleutel!


Voordat het congres startte had Bram Hanse zijn drie posters al opgehangen. 


Tijdens de postersessies was er volop belangstelling voor de posters over stemphylium (‘Stemphylium in sugar beet – factors influencing infection’ en ‘Diagnostics of Stemphylium beticola nom. prov. in sugar beet’). 


Maar ook de poster over rhizomaniedoorbraak werd menige keer door Bram Hanse toegelicht. 


Op de tweede dag van het congres gaf Martijn Leijdekkers een voordracht over het effect van teeltmaatregelen op de hoogte van invert in suikerbieten. 


Op een illustratieve manier, met 1 tot 4 sterren, gaf hij aan welke teeltmaatregelen veel of weinig effect hebben op het invertgehalte. Meer teeltmaatregelen kunt u vinden in de presentatie van Martijn, zie hieronder.


Hoge invertgehaltes zijn een indicatie van veel suikerverlies. Proberen invert laag te houden loont dus volgens Martijn. De pdf van de presentatie kunt u hier vinden: ‘Effect of agronomic factors on invert sugar accumulation in sugar beet’.


Door haar zwangerschapsverlof kon Elma Raaijmakers de presentatie niet zelf geven, maar had ze André Wauters (KBIVB) gevraagd. De presentatie die hij gaf ging over het onderzoek naar bietencysteaaltjes, in het kader van een COBRI-project uitgevoerd door IRS, KBIVB, NBR en IfZ. 


Een andere presentatie van gezamenlijk onderzoek ging over de bewaring van bieten. Guy Legrand (KBIVB) gaf namens de IIRB-werkgroep ‘Beet Quality & Storage’ aanbevelingen voor bewaaronderzoek in suikerbieten.


Het was tevens zijn laatste optreden op een IIRB-congres, Guy Legrand gaat op korte termijn van zijn vervroegd pensioen genieten. 


Frans Tijink sluit het 75ste IIRB-Congres af met een dankwoord aan sprekers, auteurs van de posters en het publiek. Voor alle IIRB-leden zullen de presentaties binnenkort via www.iirb.org beschikbaar zijn.

Contactpersonen

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek
Frans Tijink
Directeur / gronddynamica / oogsttechniek
Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting
Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant