Insectenworkshops goed ontvangen

In februari en maart heeft het IRS in totaal 5 workshops gehouden voor teeltadviseurs. Gezien de recente ontwikkelingen wordt het monitoren van insecten in suikerbieten nog belangrijker. Dat is de reden dat we vijf keer de praktische workshop ‘insecten’ hebben gehouden. De deelnemers moesten zelf aan de slag met het opspoelen van bodeminsecten, herkennen van symptomen, bladluizen en overige insecten. In dit bericht een korte impressie van de vijf workshops.

De in de workshops gebruikte sheets kunt u hier terugvinden:


Iedere workshop telde het maximum aantal van twintig deelnemers. Hier opende Elma Raaijmakers (IRS) de ochtend. 


De deelnemers kregen als eerste opdracht de symptomen en de schadeveroorzakers bij elkaar en bij het juiste bietenstadium te leggen.


In groepjes van 4 personen gingen ze aan de slag, soms geassisteerd door een IRS-collega.


Naast de eigen ervaring kon ook gebruik worden gemaakt van digitale informatie zoals de ziekten-en-plagen-app, teelthandleiding en bodemplagenschema

 


Hier besprak Levine de Zinger (IRS) met alle deelnemers de herkenning van de symptomen, plagen en het bietenstadium.


Voor het vervolg van de insectenworkshop werden de deelnemers in drie groepen verdeeld. Vijf deelnemers gingen in de klimaatkamers aan de slag met bladluisherkenning. Eerst gaf Linda Frijters (IRS) uitleg over de kenmerken van de verschillende bladluizen in bieten. 


Claudia Rombouts (IRS) toonde op de laptop de specifieke kenmerken van een aantal luizen die onder de microscoop met camera lagen.


Waarna de deelnemers zelf aan de slag moesten met het herkennen van bladluizen, al dan niet met behulp van een loep met macrolens voor op de smartphone.


In het diagnostieklab werd getoond hoe door het opspoelen van grond en/of bietenresten bodeminsecten gevonden kunnen worden.


De bietenkevertjes werden met een penseel uit het water gevist door Ellen van Oorschot (IRS).


Voor de grotere bodeminsecten werd de inhoud over een zeef gegoten.


Op de zeef bleven onder andere een aardrups, ritnaalden, emelt en miljoenpoot achter.


Voor het bekijken van details kan een tablet met opzet macrolens behulpzaam zijn.


In het diagnostieklab werd door Jan-Kees Boonman (IRS) uitleg gegeven over de waardplantstatus van onkruiden voor de groene perzikluis en het BMYV-vergelingsvirus.


Vooraan herik, grote weegbree, klein kruiskruid en winter postelein, alle vier zijn een goede waardplant voor de groene perzikluis in de klimaatkamer. In herik en klein kruiskruid hebben we ook vergelingsvirus aangetoond (BMYV). 


Sjef van der Heijden (IRS) toonde onder andere de verschillen tussen een emelt en een rouwvlieglarve.


Ondertussen ging de andere helft van de deelnemers in het Cosun innovation center aan de slag met een opdracht om aan de hand van een aantal gegevens een bestrijdingsadvies (of niet) te formuleren. 


In viertallen werd gediscussieerd over de schadedrempels en de beheersing van insecten in suikerbieten. Na verloop van tijd werden de adviezen gezamenlijk in de groep besproken.

Vervolgens wisselde de groep uit het Cosun innovation center met de twee kleine groepjes uit het BeetLab.


Na de lunch gaf Elma Raaijmakers voor de hele groep een presentatie over de nieuwe bladluiswaarschuwingsdienst. Daarbij stond ze onder andere stil bij de aanwezigheid van drie verschillende vergelingsvirussen op 43% van de percelen in een inventarisatie uit 2018. Maar ook bij het NVWA-teeltvoorschrift vergelingsziekte in suikerbieten.


De nieuwe bladluiswaarschuwingsdienst werd door Elma toegelicht. De uitkomsten van de wekelijkse telling van bladluizen op 75 bietenpercelen zal gepresenteerd worden op een digitale kaart. Deze wordt begin mei geïntroduceerd via het Cosun-ledenportaal en www.irs.nl.  


Jonge bietenplanten werden uitgedeeld om te leren hoe belangrijk het bekijken van alle bladeren aan de boven- en onderkant is om goed luizen te kunnen tellen.


Aan het einde van de workshops werd geïnventariseerd wat een ieder geleerd had en welke punten ze nog graag zouden willen leren een volgende keer.


Alle deelnemers bedankt voor deelname, het enthousiast mee doen, complimenten en suggesties voor een volgende keer! 


Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant