Impressies kopdemo in Biddinghuizen (29 september 2006)

Secuur rooien loont!

Hoe kostbaar een verkeerde afstelling van de rooier is, bleek op de kopdemo op een kleiper­ceel van de heren Jack en Peter Graumans in Biddinghuizen. Een deskundige chauffeur die de rooier nauwgezet afstelt op de rooiomstandigheden kan de bietverliezen beperken. De financiële verschillen zijn al snel enkele tientjes en kunnen oplopen tot honderden euro’s per hectare. Tijdens deze demo is de bietenrooier op zeven verschillende manieren ingesteld en zijn de verschillen in kopverlies, bladresten en puntbreuk bepaald.

De resultaten werden getoond van zeven verschillende instellingen van de rooier:

Nr. object rijsnelheid (km/h) reiniging
1 te hoog koppen   3,6 normaal (60%)
2 hoog koppen   3,6 normaal (60%)
3 optimaal koppen   3,6 normaal (60%)
4 gangbaar koppen, iets te diep koppen   3,6 normaal (60%)
5 te diep koppen   3,6 normaal (60%)
6 te snel rijden, kopwerk ingesteld      gelijk aan instelling 3   5,6 normaal (60%)
7 te intensief reinigen, kopwerk ingesteld gelijk aan instelling 3   3,6 90%


foto 1. De demo werd aangelegd met een Big Six (bouwjaar 1999 en 2.850 ha op de teller) met vanuit de cabine instelbare ontbladeraar en hoogte van het kopsysteem met kopdikteregeling.


foto 2. Instelling 1 gaf veel te veel bladstelen en nauwelijks goed gekopte bieten.


foto 3. Na beoordeling van de hoop werd deze geweigerd voor levering vanwege 47% bieten met bladstelen >2 cm.


foto 4. Deze partij (instelling 2) kreeg een boete vanwege 29,8% bieten met bladstelen >2 cm.


foto 5. Optimaal kopwerk; de dorre bladeren aan de biet rechts worden verwijderd in de rooier.

foto 6. Het resultaat van de optimale instelling: slechts 0,8% te diep gekopt en 4,3% met bladstelen >2 cm.


foto 7. Dit resultaat lijkt op het oog niet veel minder dan bij foto 6. Toch is het bietverlies door dieper koppen (bij de gangbare instellingen) 40 euro per hectare meer dan de optimale afstelling (foto 6).


foto 8. Te diep koppen, de ontbladeraar heeft de hoogst staande bieten al te diep ontkopt.


foto 9. De kipper kwam minder vol bij te diep koppen (instelling 5). Door te diep koppen ging 12 ton per hectare verloren.


foto 10. Bij te snel rooien werden veel bieten gemorst. Het extra bietverlies aan hele bieten in het veld is ingeschat (op basis van het aantal hele bieten achter de rooier) op 4,5 ton per hectare. Daarnaast gaf te snel rijden 39% (22 €/ha) extra puntbreuk.


foto 11 en 12. Te intensief reinigen gaf veel extra puntbreuk: 4,4 t/ha (133 €/ha).

Samenvatting resultaten
Instelling 3 had de beste balans tussen te diep koppen en bladresten aan de bieten en gaf daardoor het beste financiële resultaat.

Verliezen (€/ha)

instelling

te diep koppen

punt-breuk

boete voor groen

totaal

verschil t.o.v. optimum

1. te hoog koppen

 0

65

geweigerd

geweigerd

geweigerd

2. hoog koppen

 1

52

405

457

-390

3.optimaal koppen

 2

65

 0

67

0

4. gangbaar koppen

 42

56

0

98

-31

5. te diep koppen

 360

47

0

407

-340

6. te snel rijden

 12

79

0

  226*

-159

7. te intensief reinigen

 2

190

 0

192

-125

*inclusief 135 euro per hectare aan verlies aan hele bieten in het veld.

De uitgebreide resultaten en de algemene gegevens van de kopdemo staan in bijgaand document (klikken om resultaten zoals uitgereikt op de demo te verkrijgen).

Conclusie
Met een secure afstelling is het beste resultaat te bereiken.
Het advies voor goed kopwerk blijft: Kop niet diep, maar verwijder wel alle bladresten. Meer informatie over het praktijkadvies voor het koppen van suikerbieten vindt u hier.

Het is niet alleen een deskundige chauffeur en een goede machine. Ook de teler heeft een grote invloed. Dat begint bij vlak ploegwerk en een regelmatig plantbestand (zaaien met weinig dubbelen en een gelijkmatige opkomst).


foto 13. Bezoekers konden kopwerk en puntbreuk beoordelen aan de hoop. De financiële consequenties zijn door te rekenen met Betakwik Bietverlies.

Impressies kopdemo in Biddinghuizen (29 september 2006)

Contactpersoon

Frans Tijink
Directeur / gronddynamica / oogsttechniek

Mogelijk ook interessant