Impressie proefveldbezoek bietenkevertjesproef Zeewolde

De beheersing van bietenkevertjes is met de huidige middelen een hele uitdaging. Het nieuwe insecticide in het pillenzaad (Force) werkt namelijk alleen maar (beperkt) tegen bodeminsecten. Op een proefveld in Zeewolde worden toegelaten en alternatieve middelen getoetst op een perceel waar vorig jaar ook bieten hebben gestaan (biet-op-biet). Er zijn grote verschillen te zien in plantaantasting, onder deze zeer hoge druk van het bietenkevertje. Omdat zowel de ondergrondse en bovengrondse schade goed te zien was, hebben we op 24 mei 2019 een proefveldbezoek gehouden voor adviseurs van de gewasbeschermingshandel en -fabrikanten. In dit bericht vindt u een impressie van het proefveldbezoek.


Foto 1. Linda Frijters (rechts) gaf samen met Elma Raaijmakers (links) uitleg over het bietenkevertje. Het bietenkevertje is een klein kevertje van 1 tot 1,7 mm lang en vraatschade kan voor wegval van planten zorgen. Op de achtergrond is een deel van het proefveld te zien.


Foto 2. Linda behandelde onder andere het schadebeeld en de levenscyclus (zie hierboven) van het kevertje. De behandelde sheets kunt u vinden in deze hand-out van de presentatie.


Foto 3. ’s Ochtends waren vertegenwoordigers van gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten aanwezig waarvan een of meerdere middelen in de proef liggen.


Foto 4. ’s Middags was een grote groep van adviseurs van Suiker Unie, gewasbeschermingshandel en -fabrikanten aanwezig.


Foto 5. Na de centrale uitleg werd de groep in tweeën gesplitst en toonde Linda Frijters enkele objecten/middelen aan het groepje op de voorgrond en Elma Raaijmakers aan het groepje op de achtergrond.


Foto 6. In de onbehandelde veldjes (de zes rijen op de voorgrond) staan geen planten meer. Onder deze hoge druk waren bijna alle planten door ondergrondse aantasting door het bietenkevertje weggevallen.


Foto 7. In de veldjes met alleen met Force behandeld zaad staan een paar planten, maar Force is bij deze zware druk van het kevertje niet voldoende. Dit komt mede doordat Force alleen ondergronds de schade beperkt en bovengronds geen bescherming biedt.


Foto 8. Op de betere veldjes is na Force behandeld zaad en drie bespuitingen tegen bovengrondse aantastingen het plantaantal iets beter.


Foto 9. Dit plantje had de ondergrondse aantasting door het kevertje overleefd, zie de twee zwarte puntjes op het worteltje.


Foto 10. Niet alleen de ondergrondse aantasting door het bietenkevertje is gevaarlijk, ook massale hartvraat kan er voor zorgen dat het plantje niet meer groeit.


Foto 11. Veel belangstelling was er ook voor de verschillende aantastingen. 


Foto 12. Op deze foto een soldaatkever (natuurlijke vijand van onder andere bladluizen) en een bietenkevertje (zwart streepje vlak onder de soldaatkever) in het hart van een bietenplant.


Foto 13. Op het proefveld wordt ook samen met De Groene Vlieg Bio Control gekeken naar vangbakken en vangplaten om de eerste vlucht van bietenkevertjes te kunnen monitoren.


Foto 14. Rechts van de IRS-vlag is biet-op-biet, links is dus biet-naast-biet, waarin duidelijk te zien is dat de kevers nog enkele tientallen meters uit de grens zorgen voor plantwegval.

De belangrijkste conclusies van het proefveldbezoek waren: 

  • bietenkevertje overwintert als volwassen kever in de bodem;
  • eiafzet vindt plaats tussen half mei tot en met begin september, overzaaien bij laag plantaantal door ondergrondse aantasting heeft daarom geen zin;
  • massale bovengrondse vreterij is ook schadelijk doordat hart kan worden weggevreten;
  • pillenzaad met Force beperkt ondergrondse schade, maar zaai niet dieper dan 2 tot 3 cm;
  • als bietenkevers massaal bovengronds aanwezig zijn is een bespuiting alleen zinvol als de kevers zichtbaar zijn. Het is heel belangrijk om voor een bespuiting een waarneming in het veld te doen. Bij voorkeur spuiten met 500 l/ha water om de kevers goed te raken;
  • blijf ook na een bespuiting goed monitoren (om de 2 tot 3 dagen) en herhaal zonodig de bespuiting, let hierbij op de voorschriften op de etiketten.

Meer informatie over bietenkevers is te vinden in de hand-out, bodemplagenschema en in de teelthandleiding ‘Insecten’.

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting
Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant