Impressie informatieve Innovatiedag ‘Dag, Onkruid!’

Zo’n 400 bezoekers kwamen dinsdag 28 mei naar WUR Proefboerderij ’t Kompas in Valthermond voor de Innovatiedag 2019: ‘Dag, Onkruid!’. Volop horen, zien, ervaren en uitwisselen over de nieuwste inzichten, trends en innovaties op het gebied van onkruidbeheersing in aardappelen, bieten en cichorei. Centraal stond inspelen op veranderingen in de gewasbescherming.  

In de toekomst zal een uitgekiende mix van onder andere gewasbeschermingsmiddelen, rassen en mechanisatie nodig zijn om de onkruiden de baas te blijven. Zeker in een gebied als de Veenkoloniën waar de onkruiddruk erg hoog is. Het mooie aan deze dag was dat het programma bijna bouwplanbreed was en door verschillende partijen werd verzorgd. De organisatie was in handen van InnovatieVeenkoloniën in samenwerking met Avebe, Suiker Unie, Sensus, WUR Open Teelten en IRS. Zie voor een impressie de foto’s en de bijschriften, voor meer onderwerpen, beelden en informatie verwijzen we u graag naar de website van InnovatieVeenkolonien en anderen.


Foto 1. Johan Russchen (InnovatieVeenkoloniën) opende de derde Innovatiedag door iedereen namens organiserende partijen welkom te heten (foto: InnovatieVeenkoloniën). In zijn openingswoord gaf hij aan dat onkruiden in de toekomst op een andere manier beheerst moeten worden. Een
uitgekiende mix van, onder andere, gewasbeschermingsmiddelen, rassen en mechanisatie zal nodig zijn om onkruiden de baas te blijven.


Foto 2. Marleen Riemens van WUR ging in haar centrale presentatie in op de ontwikkelingen rondom onkruidbestrijding. In de toekomst zullen er minder herbiciden beschikbaar zijn, maar er zijn mogelijkheden om onkruiden ook op andere wijze aan te pakken. Dit vraagt wel om een verschuiving in denken en een andere aanpak die niet altijd eenvoudig voor handen is. Enkele voorbeelden van deze andere aanpak werden op de Innovatiedag getoond.


Foto 3. Iets voor tien uur vertrokken de eerste 9 karren volbezet naar de onderwerpen in het veld. De onderwerpen in aardappelen, bieten en cichorei lagen mooi compact bij elkaar op WUR Proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond. Samen op weg naar de gekozen onderwerpen. Mooie kans om er onderweg over bij te praten.Foto 4. De bezoekers kregen achtergrondinformatie van de negen onderwerpen en de openingspresentatie op papier uitgereikt. Voor wie het nog eens wil nalezen, klik op bovenstaande foto voor een pdf van de hand-out.


Foto 5. Sjef van der Heijden (IRS; met microfoon) liet zien dat het nog niet meevalt om zonder desmedifam en fenmedifam de onkruiden onder de knie te houden. Diverse mixen worden getoetst in deze proef in suikerbieten.


Foto 6. Jan-Kees Boonman, de cichoreispecialist van het IRS (links), gaf uitleg bij twee cichoreiproeven. Een ervan is aangelegd om de werking van het bodemherbicide Bonalan te verbeteren. In de tweede proef lagen diverse combinaties met name gericht op de bestrijding van melganzenvoet. Cichorei is een lastig gewas om onkruidvrij te houden. Wellicht dat een combinatie met mechanische onkruidbestrijding mogelijkheden biedt voor de toekomst, zoals eggen en later schoffelen.


Foto 7. Op het bietenperceel stond de nodige aardappelopslag. Op dit deel van het perceel werden twee robots en Dynamic Dose Pulse getoond.


Foto 8. Een van de robots die getoond werd was de Husky (rechts). Deze trok een karretje met daarop een computer en een spuitboom met om de tien centimeter een spuitdop. Op de Husky zit een camera die aardappelopslag moet herkennen. In de praktijk blijkt dit nog lastig te zijn.


Foto 9. De uitdaging is om een algoritme te ontwikkelen welke om kan gaan met meerdere gewassen, verschillende seizoenen, gewasstadia, rassen, onkruiden en verschillende grondsoorten, vertelde Thijs Ruigrok (WUR; links op de foto).


Foto 10. De Robotti, een drie meter brede autonome werktuigendrager van AgroIntelli, werd toegelicht en gedemonstreerd door Johan Booij (WUR) en Kevin Grooters (AgroIntelli). Onder de kap zitten vier camera’s voor de herkenning van bieten, aardappelen en onkruid.


Foto 11. Erachter zit een spuitboom met om de tien centimeter een spuitdop. WUR en AgroIntelli werken aan een verbetering van het herkenningsalgoritme. De bieten werden, door de gekrulde bladeren door insectenaantastingen, minder goed herkend dan de bieten van vorig jaar.


Foto 12. Frans Tijink (IRS) praatte de bezoekers bij over Conviso Smart, een alternatief systeem voor onkruidbeheersing: een ALS-tolerant bietenras waarin bepaalde ALS-remmende herbiciden ingezet kunnen worden. Uit het onderzoek komen de voordelen naar voren: effectief, breedwerkend (ook tegen lastige onkruiden); selectief voor bieten met tolerantie; opruimen van onkruidbieten; flexibel, bedrijfszeker en gebruiksgemak. Nadelen zijn: opbrengst rassen nu nog 10% lager; alleen nog rhizomanieresistent; effecten later zichtbaar en gebruiksgemak heeft een prijs. Ons beeld is dat het een interessante ontwikkeling is om praktijkervaring mee op te doen.


Foto 13. Een overzichtsfoto van de proeven met het Conviso Smart-systeem.


Foto 14. Sigrid Arends (met microfoon en papier) en Jan Sikken (beide Delphy) vertelden over hun ervaringen en berekeningen over besparingen aan middelen en milieubelastingspunten als gebruik gemaakt wordt van een 12 meter brede rijenspuit. Deze rijenspuit is door Hendrik Luth samen met CHD ontwikkeld (links en hieronder op de foto). Aanvullend werd dan nog geschoffeld met een cameragestuurde schoffel. 


Foto 15. De 12 meter brede rijenspuit die door Hendrik Luth en CHD werd ontwikkeld en waar samen met Delphy uitleg bij gegeven werd.


Foto 16. Anthon Bom (Delphy; links naast vlag) gaf uitleg over de (on)mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding in (zetmeel)aardappelen, bieten en cichorei.


Foto 17. Anthon Bom (Delphy) liet daarbij verschillende werktuigen zien en vertelde over de voor- en nadelen van de gekozen combinaties van messen, vingerwieders en bijbehorende instellingen.


Foto 18. Anthon Bom (Delphy) stond ook stil bij de wiedeg en de belangrijkste instellingen. Met deze machine start de mechanische onkruidbestrijding.


Foto 19. Henko Klement (Avebe; rechts op de foto) gaf uitleg bij verschillende tijdstippen van en combinaties van chemische onkruidbestrijding in zetmeelaardappelen.


Foto 20. De vlaggen van de organisatoren op een rij. Dank aan iedereen voor hun komst, belangstelling en/of medewerking om deze Innovatiedag tot een succes te maken.


Foto 21. Diverse journalisten waren aanwezig en hebben geschreven of bericht over de dag. Op de foto wordt Gerard Hoekzema, bedrijfsleider van WUR-locatie ’t Kompas, geïnterviewd door een camerateam van Agrio.


Impressie van de Innovatiedag 2019 Dág Onkruid gefilmd en gemaakt door OANEvents in opdracht van WUR.

Zie onderstaand overzicht voor de bij ons bekende artikelen en video’s: 

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant