Hulp bij rassenkeuze voor 2022

Van 14 december tot en met 7 januari is het via het ledenportaal van Cosun mogelijk om bietenzaad te bestellen voor teeltseizoen 2022. Telers kunnen hierbij kiezen uit de rassen die vermeld staan in de Brochure Suikerbietenzaad 2022 van Cosun Beet Company/IRS. Deze brochure bevat zowel informatie over rassen die opgenomen zijn in de Aanbevelende Rassenlijst van CSAR als van rassen die twee jaar zijn onderzocht en (nog) niet op de Aanbevelende Rassenlijst staan. In dit bericht enkele tips voor het maken van de juiste rassenkeuze.

Bepaal de benodigde resistentie en zaadbehandeling
Het is vooral van belang dat de juiste keuze wordt gemaakt voor de benodigde resistentie(s) en zaadbehandeling (met of zonder Force). Hiervoor krijgen telers bij de online zaadbestelling via het ledenportaal van Cosun een aanbeveling op basis van gegevens die over het geselecteerde perceel bekend zijn. In eerste instantie worden dan de rassen getoond die de aanbevolen resistentie(s) hebben, zoals bijvoorbeeld rhizoctonia-, bietencysteaaltjes- en/of aanvullende rhizomanieresistentie. Het blijft overigens mogelijk om, indien gewenst, de aanbeveling niet op te volgen en een keuze te maken uit de volledige lijst met alle beschikbare rassen en zaadbehandelingen.

Maak vervolgkeuze binnen de resistentiecategorie
Binnen de aanbevolen resistentiecategorie is in de meeste gevallen uit meerdere rassen te kiezen. Kijk daarbij niet alleen naar de kolom financiële opbrengst. Dit cijfer geeft een goede indicatie van de opbrengstpotentie van een ras als het gewas tot aan de oogst gezond kan blijven. Als de afgelopen jaren echter problemen zijn ondervonden met zaken zoals bijvoorbeeld een zware cercospora-aantasting of lage suikergehalten kunnen raseigenschappen zoals bladgezondheid cercospora, de mate van aanvullende rhizomanieresistentie of suikergehalte bepalender zijn voor de uiteindelijk gerealiseerde opbrengst.

Kies juiste hoeveelheid zaad en zaadbehandeling
Bestel niet meer zaad dan nodig is en ga na of zaadbehandeling met het insecticide Force nodig is. Meer informatie hierover is te vinden in de teelthandleiding.

Verbeterde bladgezondheid cercospora
Het aanbod van rassen met een verbeterd cijfer voor bladgezondheid cercospora neemt de laatste jaren toe. Er zijn inmiddels diverse rassen met een cijfer van 7,5 of 8 beschikbaar. Daarnaast liggen enkele rassen in onderzoek met een cijfer 8,5 of 9. Deze zijn nog niet te bestellen voor teeltseizoen 2022.

Conviso Smart rassen beperkt beschikbaar
Voor percelen waar veel onkruidbieten of bepaalde probleemonkruiden verwacht worden zijn binnen de meeste resistentiecategorieën op beperkte schaal Conviso Smart rassen beschikbaar. De Conviso Smart rassen zijn onderzocht op proefvelden waarbij de onkruidbestrijding met gangbare middelen is uitgevoerd. Met het bestellen van deze rassen dient de teler te verklaren dat de onkruidbeheersing op het betreffende perceel niet mogelijk is via de reguliere inzet van herbiciden. Meer informatie over de onkruidbestrijding bij Conviso Smart rassen is te vinden in de teelthandleiding.

Wortelknobbelaaltjesresistent ras beperkt beschikbaar
Voor het eerst staat er ook een ras in de Brochure Suikerbietenzaad met een resistentie tegen het wortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi. Dit ras is twee jaar onderzocht en daarom nog maar beperkt beschikbaar. Lees meer hierover in het bericht ‘Wortelknobbelaaltjesresistentie in suikerbietrassen en de meerwaarde voor het bouwplan’.

Hulp bij rassenkeuze voor 2022

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant