Hoge infectiekansen cercospora

De infectiekansen voor cercospora en stemphylium worden weer online weergegeven op de website van het IRS, het Cosun ledenportaal en via de BAS-app. Deze infectiekansen worden berekend uit de door sensoren gemeten luchtvochtigheid en temperatuur in het bietengewas. De buien van de afgelopen dagen hebben gezorgd voor een gunstig microklimaat in de gesloten percelen. Op diverse bietenpercelen zijn dan ook hoge infectiekansen voor cercospora met de sensor waargenomen.

Gebruik infectiekansen
Hoge infectiekansen (som van twee opeenvolgende dagen ≥6) gemeten op uw perceel zijn een signaal om de percelen te gaan controleren op bladschimmels. Later in het seizoen kunnen de infectiekansen worden gebruikt om de bladschimmelbespuitingen beter te timen. Voor alle bladschimmels wordt de schadedrempel overschreden wanneer de eerste vlekjes in het perceel verschijnen. Meestal worden vlekjes 1 tot 2 weken na infectie zichtbaar. Het advies is om een bespuiting met een fungicide uit te voeren op het moment dat de eerste vlekjes verschijnen.

Hierop zijn drie uitzonderingen:

  1. fungiciden dienen eerder te worden ingezet op percelen waarvan uit het verleden bekend is dat er sprake is van een moeizame beheersing of een hoge druk van cercospora, maar alleen als daar een sensor staat opgesteld. Hier kan de effectiviteit van de middelen verbeterd worden door een bespuiting uit te voeren nadat er één of enkele dagen hoge infectiekansen zijn geweest (som van twee opeenvolgende dagen ≥6). Deze bespuiting vindt dan plaats voordat er vlekjes zichtbaar zijn;
  2. bij het gebruik van het middel Charge. Dit middel heeft geen bestrijdende werking, maar een elicitorwerking: het stimuleert de natuurlijke afweer tegen bladschimmels en werkt daarom het best bij een vroege toepassing. Charge kan het best in een net gesloten bietengewas worden toegepast rondom het moment dat er hoge infectiekansen zijn geweest;
  3. het gebruik van Microthiol Special Liquid. Dit middel is een bedekkingsfungicide en werkt het beste rondom het moment van infectie (dus bij hoge infectiewaarden van de sensor in uw perceel).

Verder gaat het hier om vlekjes van bladschimmels. Ook bacteriën kunnen vlekjes veroorzaken, zeker na de hevige regenbuien van afgelopen week. Meer hierover leest u in ‘Niet alle bladvlekken zijn bladschimmels’.

Bladschimmelwaarschuwingsdienst
Wanneer er in een regio daadwerkelijk bladschimmels gevonden worden, gaat er, net als in voorgaande jaren, een bladschimmelwaarschuwing uit en krijgen alle telers in de betreffende regio een sms van Cosun Beet Company.

 

Een sensor meet de luchtvochtigheid en temperatuur op 15 cm hoogte in het bietengewas. Op basis hiervan worden de infectiekansen voor cercospora en stemphylium berekend.

Schermafbeeldingen van de BAS-app die de individuele weerpalen in de Nederlandse bietenteeltgebieden weergeeft (links). De hoogste infectiewaarde van de afgelopen week bepaalt de kleur van het sensorpictogram. Voor elke sensor kunnen de infectiekansen voor cercospora en voor stemphylium worden getoond (rechts) zowel voor de afgelopen 7 dagen als ook de actuele dag. Hoe hoger de waarde, hoe groter de infectiekansen.

 

 

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant