Herinnering: gratis zaaischijvenkeuring

Bij het gereedmaken van de bietenzaaimachine voor het nieuwe seizoen, zijn ook de zaaischijven een cruciaal onderdeel. Het laten controleren en keuren van uw zaaischijven kan tot 31 januari 2022. U heeft de schijven dan op tijd terug voor het seizoen begint. Het is verstandig om zaaischijven regelmatig (eens per vier jaar of iedere 250 hectare) te laten keuren. De precieze voorwaarden staan hieronder vermeld.

Insturen zaaischijven
Enkele tips en voorwaarden voor de zaaischijvenkeuring zijn:

  • nummer de zaaischijven zodat u weet uit welk element ze komen;
  • stuur alleen goed gereinigde schijven en uitwerpers op;
  • bied schijven aan in een stevige verpakking;
  • zorg dat schijven niet kunnen beschadigen tijdens verzenden;
  • vermeld op én in de verpakking duidelijk naam, straat, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de afzender;
  • het keuren is kostenloos, de verzendkosten zijn voor rekening van de inzender;
  • koop daarom gelijk ook een retourlabel en stop het retourlabel in de doos;
  • let op: bij verzenden onder rembours worden de (hogere) verzendkosten alsnog bij de verzender in rekening gebracht.


Goed verpakte zaaischijven in een stevige doos, inclusief het retourlabel voor de terugzending.

Zaaischijven insturen voor keuring van seizoen 2022 kan tot uiterlijk 31 januari 2022.

De schijven kunt u sturen naar:

IRS t.a.v. Zaaischijvenkeuring

p.a. Cosun innovation center

Kreekweg 1

4671 VA Dinteloord

Door schijven te laten keuren, weet u of deze al dan niet meer geschikt zijn voor het nauwkeurig verzaaien van bietenzaad. Het IRS voorziet de gekeurde schijven van een keurmerk, met daarbij vermeld het jaartal van keuring. Het keurmerk geeft aan of de schijf goed- dan wel afgekeurd is. De inzender van de zaaischijven ontvangt een keuringsrapport. Zie voor meer over de keuring de teelthandleiding of dit filmpje.

Voor een goed resultaat is ook het overige onderhoud van uw zaaimachine nodig. Meer informatie over het overige noodzakelijke onderhoud is te vinden in hoofdstuk 3.2 Zaaimachines van de teelthandleiding.

Na verloop van tijd kunnen zaaischijven slijten. Dit kan leiden tot een slechtere kwaliteit zaaiwerk. Om te kijken of de zaaischijven nog voldoen aan de norm, kunt u deze laten keuren door het IRS.

 

Herinnering: gratis zaaischijvenkeuring

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant