Hanteer de laagste schadedrempel groene bladluizen als het gewas nog niet gesloten is

Omdat rond deze tijd de bieten normaal gesproken sluiten of gesloten zijn, gaat vanaf 15 juni de schadedrempel voor de beheersing van vergelingsziekte van 2 naar 5 groene bladluizen per 10 planten. Op percelen die later zijn gezaaid, overgezaaid zijn of zijn achtergebleven in groei, adviseren we om de schadedrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten te blijven hanteren (tabel 1), totdat ook deze bieten gesloten zijn.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van groene bladluizen

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

 Vermeerdering bladluizen trager op groter gewas
Op bieten die gesloten zijn, vermeerderen bladluizen zich minder makkelijk en is bovendien opbrengstschade geringer als bieten later geïnfecteerd raken. Dit is de reden dat de schadedrempel vanaf 15 juni omhoog gaat. Vanaf het moment dat gewassen gesloten zijn blijft het belangrijk om de bladluizen in het perceel te monitoren. In 2019, toen er veel vergelingsziekte was te zien in het zuidwesten, lag de piek van groene bladluizen namelijk in de tweede helft van juni. Het is dus belangrijk om tot half juli wekelijks de bieten te blijven controleren, ook als er gespoten is.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om op tijd in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

In het bericht ‘Actuele bladluissituatie’ vindt u meer informatie over de beheersing van bladluizen.


Foto 1. Totdat het gewas gesloten is, adviseren we de schadedrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten aan te houden

 

 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant