Goede zaaischijven voor voldoende en egaal plantaantal

Met 70.000 tot 90.000 planten per hectare is er de potentie om een maximale opbrengst te halen. Mits deze bieten ook homogeen zijn verdeeld over het perceel.

Zaaimachine
Om al het bietenzaad zo egaal mogelijk in de zaaivoor te plaatsen, moet de zaaimachine in goede conditie zijn. Het jaarlijks nalopen van de zaaimachine is dan ook niet onverstandig. Bewegende delen slijten en beïnvloeden op den duur het zaaiwerk. Om een overzicht te geven van de belangrijkste controlepunten, is tien jaar geleden een poster gemaakt.

Naast mechanische onderdelen komt ook een elektronische aansturing steeds meer voor. Dat betekent dat ook hier aandacht voor dient te zijn bij de inspectie. Controleer bijvoorbeeld of sensoren niet vuil zijn en nog functioneren en of de ISOBUS en/of GPS connectie werkt naar behoren.

Zaaischijven
Een onderdeel dat na verloop van tijd de zaaikwaliteit verslechtert, zijn de zaaischijven. Door deze periodiek te (laten) controleren, voorkomt u missers of zaadbreuk door versleten schijven. De zaaischijven van buitenvullers worden idealiter iedere 250 hectare of om de vier jaar gekeurd. Omdat hier de juiste apparatuur voor nodig is, biedt IRS iedere winter de gelegenheid om deze schijven te laten keuren. Binnenvullers kunnen ook zelf gekeurd worden met een meetstift. Deze zaaischijven kunnen echter ook opgestuurd worden.

Opsturen zaaischijvenkeuring
Zowel bieten- als cichoreischijven kunnen tot en met 27 januari worden opgestuurd naar:

IRS t.a.v. Zaaischijvenkeuring
p.a. Cosun innovation center
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Enkele tips en voorwaarden voor de zaaischijvenkeuring zijn:

  • nummer de zaaischijven zodat u weet uit welk zaaielement ze komen;
  • stuur alleen goed gereinigde schijven en uitwerpers op;
  • bied schijven aan in een stevige verpakking;
  • zorg dat schijven niet kunnen beschadigen tijdens het transport door ze ook in de doos vast te klemmen;
  • vermeld op én in de verpakking duidelijk naam, straat, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de afzender;
  • het keuren is kostenloos, de verzendkosten zijn voor rekening van de inzender;
  • koop daarom gelijk ook een retourlabel en stop het retourlabel in de doos;
  • let op: bij verzenden onder rembours worden de (hogere) verzendkosten alsnog bij de verzender in rekening gebracht.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant