Goed om een rondje door de bieten te doen voor het opruimen van schadelijke onkruiden en schieters

Zoals in een eerder bericht aangegeven is het belangrijk om alle schieters en onkruidbieten op tijd op te ruimen. Een rondje door het bietenperceel loont, ook om nog aanwezige onkruiden, vooral de moeilijker te bestrijden soorten, op te ruimen.

Onkruidtrekker
Indien er nog veel melganzenvoet aanwezig is, waarbij een handmatige aanpak geen optie meer is, kan de inzet van een onkruidtrekker een oplossing zijn (zie foto). Onder de juiste omstandigheden kan deze veel melganzenvoet en andere boven het gewas uitstekende onkruiden uittrekken. Belangrijk is dat de grond enigzins vochtig is, zodat de onkruiden daadwerkelijk worden uitgetrokken. Bij droge omstandigheden breken onkruiden vaak af, waardoor deze kunnen hergroeien.


Foto 1. Onkruidtrekker

Schadelijke onkruiden
Ondanks dat de onkruidbestrijding in het voorjaar goed is gelukt, kunnen sommige onkruiden toch ontsnapt zijn. Door de bladontwikkeling van de bieten zullen de meeste onkruiden onder het gewas blijven. Enkele onkruiden ontwikkelen zich tot boven het gewas en kunnen nog veel zaad vormen. Dit zijn met name hondspeterselie, herik, fluweelblad en perzikkruid.

Het advies is om deze onkruiden te schoffelen, en als inmiddels zaadvorming heeft plaatsgevonden deze onkruiden uit het perceel te verwijderen. Door deze aanpak worden problemen in de toekomst beperkt.


Foto 2. Fluweelblad

Resistente onkruiden
Op diverse percelen komen ook resistente onkruiden voor. Naast melganzenvoet kan met name nog resistente duist, kamille en raaigras voorkomen. Vaak begint dit op een klein gedeelte in het veld, waarna het zich verspreidt over het perceel. Bij een lage bezetting zijn deze onkruiden pleksgewijs nog handmatig op te ruimen, maar bij een verdere verspreiding is dit praktisch vaak bijna onmogelijk.

Foto 3. Resistent raaigras

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant