Gezocht: praktijkervaringen op het gebied van bodemplagen

Uw kennis en ervaring kan ons helpen! Telers hebben namelijk enorm veel kennis, ervaring en ideeën over de beheersing van schade door bodemplagen. Graag willen wij u vragen om een vragenlijst in te vullen, zodat uw kennis en ervaring meegenomen kan worden in het onderzoek van PPS Grondige Aanpak Bodemplagen. De vragenlijst is beschikbaar via deze link, of door het scannen van de QR-code.

Schade door bodeminsecten
Tijdens de Praktijkdag Suikerbieten op 31 mei op SPNA-proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta, was in de bodeminsectendemo van het IRS duidelijk te zien hoeveel schade kan worden aangericht door ondergrondse insecten (foto 1). Op onbehandelde veldjes, met bietenzaad zonder Force, stonden op enkele stroken nauwelijks bieten. Zelfs op demostroken waar bietenzaad met Force was gezaaid, was op sommige plaatsen meer dan de helft van de planten weggevallen.


Foto 1. Bodeminsecten hebben voor bijna 100% plantwegval gezorgd in een demostrook waar zaad zonder Force gezaaid is.

PPS Grondige Aanpak Bodemplagen
Bodemplagen vormen een steeds groter probleem voor akkerbouwers en bollentelers. Daarom is recent het vierjarige PPS-onderzoek Grondige Aanpak Bodemplagen van start gegaan. Binnen de PPS wordt in een breed consortium 4 jaar lang gewerkt aan de beheersing van ritnaalden, emelten, wortelduizendpoten en ondergrondse springstaarten. Hierbij wordt onder andere onderzoek gedaan naar karakteristieken van de percelen, de biologie van bodemplagen en maatregelen om bodemplagen te beheersen. Op basis van de resultaten van de vragenlijst zullen de komende jaren proeven worden opgezet.


Foto 2. Ondergrondse springstaarten vreten bij opkomst van de bietenwortels, waardoor planten weg kunnen vallen.


Foto 3. IRS proefveld van een proef naar springstaarten in 2022.


Foto 4. IRS proefveld van een proef naar springstaarten in 2022.

 

Gezocht: praktijkervaringen op het gebied van bodemplagen

Contactpersoon

Linda Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant