Gewassluiting: de uitgelezen kans om oorzaak groeibelemmeringen te achterhalen

Op de meeste percelen zullen de suikerbieten binnenkort de rijen sluiten. In dit stadium zijn eventuele problemen, met groeibelemmering als gevolg, goed zichtbaar. Bekijk uw perceel dus goed en probeer pleksgewijze groeiachterstand nu te achterhalen.

Oorzaken groeiachterstand

Het is belangrijk de oorzaak van een groeiachterstand te achterhalen, zodat u gerichte maatregelen kunt nemen om dit op te lossen. En als er dit teeltseizoen niets meer aan te doen is, dan is het verstandig om het probleem in de toekomst te verkleinen. Groeiachterstanden kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld ziekten en plagen, een te lage pH, nutriëntengebrek, herbicidenschade, slechte structuur of weersomstandigheden.

Met de applicatie ‘Ziekten en Plagen’, die tevens beschikbaar is als app op de smartphone, kunt u de oorzaak achterhalen. Lukt dat niet, dan kan uw teeltadviseur of IRS diagnostiek u wellicht helpen. Leg de oorzaak van de achterblijvende groei altijd vast in Unitip. Oorzaken van plantwegval zijn bij de gewassluiting niet altijd meer te herleiden.

Meer informatie

Meer informatie over mogelijke groeiachterstanden kunt u ook vinden in de Teelthandleiding ‘Ziekten en Plagen’ en de eerder verschenen nieuwsberichten:

 

Foto 1. Achterblijvende groei rondom de gewassluiting als een gevolg van aantasting door wortelknobbelaaltjes

 

 

Foto 2. Achterblijvende groei en wegvallende planten rondom de gewassluiting door een combinatie van een te lage pH en rhizoctonia

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Linda Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten
André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking
Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant