Gewas nog niet gesloten? Hanteer dan lagere schadedrempel groene bladluizen

Omdat rond deze tijd de bieten normaal gesproken sluiten of gesloten zijn, is vanaf 15 juni de schadedrempel voor de beheersing van vergelingsziekte naar 5 groene bladluizen per 10 planten gegaan. Op percelen die zijn overgezaaid of zijn achtergebleven in groei, adviseren we om de schadedrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten te hanteren, totdat ook deze bieten het 12- tot 14-bladstadium bereikt hebben (tabel 1).

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van groene bladluizen

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Vermeerdering bladluizen trager op groter gewas

Op planten die voorbij het 12- tot 14-bladstadium zijn, vermeerderen bladluizen zich minder makkelijk en is bovendien opbrengstschade geringer als bieten later geïnfecteerd raken. Dit is de reden dat de schadedrempel vanaf 15 juni omhoog gaat. Vanaf het moment dat gewassen gesloten zijn blijft het nog wel opletten. In 2019, toen er schade was te zien in het zuidwesten, lag de piek van groene bladluizen namelijk in de tweede helft van juni. Het is dus belangrijk om tot half juli wekelijks de bieten te blijven controleren.

Schade door vergelingsziekte

Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is.

Meer informatie

Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

Foto 1. Totdat het gewas gesloten is, adviseren we de schadedrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten aan te houden

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant