Geslaagde workshop en bietenmiddag in Valthermond

Op PPO-locatie Valthermond werd op 24 juni ’s ochtends een IRS-workshop ‘herkennen van voorjaarsproblemen in bieten en cichorei en ’s middags een bietenmiddag gehouden. De bietenmiddag werd georganiseerd door PPO, Suiker Unie en IRS.

De IRS-workshop werd bezocht door 37 teeltadviseurs. Bram Hanse gaf eerst uitleg hoe je de juiste diagnose kunt stellen. Daarna kon men van 25 bieten-/cichoreimonsters de oorzaak van de symptomen trachten te achterhalen. De juiste antwoorden werden ongeveer een uur later uitgereikt. Daarna ging Bram Hanse nader in op een aantal vragen vanuit de zaal naar aanleiding van de onderzochte monsters. Dit betrof vragen over onder andere lage pH, wantsen, miljoenpoten en wortelbrand veroorzaakt door diverse schimmels.

Klik hier voor de presentatie en een overzicht van de bekeken problemen: ‘Workshop voorjaarsproblemen’.

De bietenmiddag werd door ongeveer 200 telers uit het gebied bezocht. Zij werden op wagens rondgeleid langs diverse inleiders, die uitleg gaven bij hun proeven/demo’s. Het IRS gaf in het veld toelichting bij een stemphylium- en een rassenproefveld. Binnen werden de ziekten en plagen getoond. De rassenkwekers vertelden over hun rassen en tenslotte gaf PPO een toelichting bij het onderzoek naar de optimale pH op veenkoloniale grond (in het kader van praktijknetwerk Duurzame teelt met pH precisie). Tevens werd door PPO verteld dat, in het kader van een ander praktijknetwerk, een proef wordt aangelegd met verschillende startmomenten van de bestrijding van stemphylium.


Bram Hanse gaf ’s ochtends uitleg bij een aantal ziekten en plagen aan de deelnemers van de IRS-workshop.


De bietenwortels en het blad werden nauwkeurig bekeken door de 37 deelnemers.
 


Een loep was vaak geen overbodige luxe.


’s Middags werden ongeveer 200 bietentelers rondgeleid langs proefvelden/demostroken op PPO-locatie Valthermond.
Stemphylium is een belangrijk onderwerp in het noordoosten, daarom was er ook veel aandacht voor deze relatief nieuwe bladschimmel in suikerbieten.


Bram Hanse gaf ’s middags tijdens de bietenmiddag uitleg over stemphylium in bieten (foto Peter Roelfsema).


De kwekers gaven een toelichting bij hun rassen.

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant