Eieren bietenvlieg gesignaleerd

In het zuidwesten zijn de eerste bietenvlieg eitjes gesignaleerd. Dit betekent dat in de derde week van mei de eerste mineergangen door de larven kunnen worden verwacht in de bietenbladeren. Het verschijnen van de eerste mineergangen is het moment om te beoordelen of ingrijpen noodzakelijk is. Door op minimaal 20 planten, verspreid over het perceel, het aantal eitjes te tellen, is te bepalen of de schadedrempel overschreden wordt. Meer informatie over de beheersing van de bietenvlieg is te zien in onderstaande video.

Schadedrempel
Er is sinds vorig jaar een nieuwe schadedrempel (zie tabel 1). Op proefvelden is bij de genoemde aantallen eieren nooit opbrengstderving gemeten. Op het moment dat een teler dus twijfelt of ingrijpen nodig is, is ons advies om dit niet te doen. Zeker als de bieten op een perceel staan waar vergelingsziekte een rol kan spelen is het advies om terughoudend te zijn met bestrijden van de bietenvlieg met een pyrethroïde. Dit omdat de inzet van middelen om bietenvlieg te bestrijden, later in het seizoen, kan leiden tot extra aantasting door vergelingsziekte.

Tabel 1. Nieuwe schadedrempel bietenvlieg

bietenstadium aantal volle eitjes per plant
2-4 echte bladeren 10 of meer
4-6 echte bladeren 12 of meer
6 of meer echte bladeren 20 of meer

Meer informatie
In de Teelthandleiding ‘Insecten’ is meer te lezen over de levenscyclus en schadebeelden van de bietenvlieg.


Foto 1. Eitjes van de bietenvlieg bevinden zich in groepjes aan de onderzijde op het blad.


Foto 2. Eerste mineergangen. Omdat de aantasting op het kiemblad zit en dit blad toch snel zal sterven, is ingrijpen niet rendabel. Dit is wel het juiste moment om te bepalen of ingrijpen nodig is indien de mineergangen op de echte bladeren zitten.


Foto 3. Een vergevorderde aantasting. In dit geval is ingrijpen te laat, omdat de larven vaak al verpopt zijn zodra de eerste gangen bruin kleuren.

Contactpersoon

Levine de Zinger
Gegevensverwerking / insecten

Mogelijk ook interessant