Eerste symptomen vergelingsziekte zichtbaar

Begin juni zijn de eerste overschrijdingen van de schadedrempel van de groene bladluizen gezien. Sinds een paar dagen zijn de eerste verschijnselen van vergelingsziekte zichtbaar in bietenpercelen.

Symptomen vergelingsziekte
Planten met vergelingsziekte kunnen solitair voorkomen op een bietenperceel of in scherp afgeronde ronde plekken. In het begin worden de planten lichter van kleur en kleuren vervolgens geel. Het schadebeeld lijkt dan sterk op magnesiumgebrek. Planten met vergelingsziekte voelen echter leerachtig aan, daarnaast zijn de bladeren dikker en brozer dan bij magnesiumgebrek. Bij planten die zijn aangetast door vergelingsziekte, kleuren alleen die bladeren geel, die jonger zijn dan het blad waarop de infectie heeft plaatsgevonden. In meerdere percelen zullen planten met vergelingsziekte zichtbaar zijn. Met het uitvoeren van bespuitingen is het namelijk nooit haalbaar om infecties volledig te voorkomen. De bespuitingen zorgen er wel voor dat de plekken met vergelingsziekte relatief klein blijven, doordat bladluizen zich dan niet kunnen vermenigvuldigen en verspreiden.

 

Blijf bladluizen tellen

Vanaf 1 t/m 15 juli wordt de schadedrempel van groene perzikluizen overschreden als er meer dan 50 groene perzikluizen per 10 planten aanwezig zijn. Op de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’ is te zien waar schadedrempels nog worden overschreden. Op veel percelen zijn er voldoende natuurlijke vijanden aanwezig om de bladluizen onder de schadedrempel te houden. Wij adviseren wel om tot half juli wekelijks de bladluizen te blijven tellen. Zie ook de Video ‘Vergelingsziekte beperken: waarnemen tot half juli noodzakelijk’.

Lees meer over vergelingsziekte in de teelthandleiding ‘Virussen’. Meer informatie over de actuele bladluissituatie vindt u in het bericht ‘Actuele bladluissituatie’.


Foto 1. Een jonge bietenplant, waarbij aan de bladpunten de eerste symptomen van vergelingsziekte (BMYV) zichtbaar zijn. Deze plant is circa 4 weken eerder geïnfecteerd geraakt.


Foto 2. Een oudere bietenplant met vergelingsziekte.


Foto 3. Een plek met vergelingsziekte. Na infectie worden de planten lichter van kleur.

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Levine de Zinger
Gegevensverwerking / insecten

Mogelijk ook interessant