Eerste symptomen vergelingsziekte zichtbaar

Eind april hebben we de eerste overschrijdingen van de schadedrempel van de groene bladluizen gezien. Sinds een week zijn de eerste verschijnselen van vergelingsziekte (BMYV, BChV en BYV) zichtbaar in bietenpercelen.

Symptomen vergelingsziekte
Planten met vergelingsziekte kunnen solitair voorkomen op een bietenperceel of later in het seizoen ook in scherp afgeronde ronde plekken. In het begin (ca. 4-6 weken na infectie) worden de planten lichter van kleur en vervolgens kleuren zij geel. Het schadebeeld lijkt dan sterk op magnesiumgebrek. Bij vergelingsziekte zijn de aangetaste bladeren dikker, brozer en voelen leerachtiger aan dan bij magnesiumgebrek. Bij planten die zijn aangetast door vergelingsziekte, kleuren alleen die bladeren geel, die jonger zijn dan het blad waarop de infectie heeft plaatsgevonden. Zo is terug te herleiden in welk bladstadium de infectie heeft plaatsgevonden. In veel percelen, waar in april de schadedrempel al werd overschreden, zullen planten met vergelingsziekte zichtbaar worden. Met het uitvoeren van bespuitingen is het namelijk nooit haalbaar om infecties te voorkomen. De bespuitingen zorgen er alleen maar voor dat de plekken met vergelingsziekte relatief klein blijven, doordat bladluizen zich dan niet vermenigvuldigen en verspreiden.

Blijf bladluizen tellen
Op dit moment wordt de schadedrempel van groene perzikluizen overschreden als er meer dan 5 groene bladluizen per 10 planten  aanwezig zijn. Als de bieten nog niet gesloten zijn, kan tot gewassluiting de lagere schadedrempel gehanteerd worden (2 groene luizen per 10 planten). Op de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’ is te zien waar schadedrempels nog worden overschreden. Op veel percelen zijn er natuurlijke vijanden aanwezig, waardoor de bladluispopulaties zich minder snel opbouwen. Wij adviseren wel om tot half juli wekelijks de bladluizen te blijven tellen. Aangetaste planten en percelen met een onregelmatige stand trekken meer bladluizen aan dan planten zonder het virus. Bovendien vermeerderen bladluizen zich sneller op jonge planten en op planten met vergelingsziekte. Daarom is het advies om bij het tellen van bladluizen in de percelen ook planten te kiezen met vergelingsziekte. Met de toegelaten chemische middelen worden geen infecties voorkomen, maar wordt de verspreiding in het veld wel afgeremd.

Lees meer over vergelingsziekte in de teelthandleiding ‘Virussen’. Meer informatie over de actuele bladluissituatie vindt u in het bericht ‘Actuele bladluissituatie’.


Foto 1. Een jonge bietenplant, waarbij aan de bladpunten de eerste symptomen van vergelingsziekte (BMYV) zichtbaar zijn. Deze plant is ca. 4-6 weken eerder geinfecteerd geraakt.

 


Foto 2. Een plek met vergelingsziekte. Op het begin worden de planten lichter van kleur.

 


Foto 3. Later in het seizoen zijn scherp begrensde plekken met planten met geel gekleurde bladeren zichtbaar.

 


Foto 4. Bladeren, aangetast door BMYV. Bladeren worden dikker en brozer en voelen leerachtig aan.

 


Foto 5. Later krijgen bladeren, die zijn aangetast door vergelingsziekte een gele kleur.

 


Foto 6. Magnesiumgebrek. De symptomen lijken sterk op vergelingsziekte.

 


Foto 7. Een plant met vergelingsziekte.

 

 

 

Eerste symptomen vergelingsziekte zichtbaar

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant