Eerste stap ouderdomsresistentie tegen bladluizen in suikerbieten ontrafeld

Met de huidige restricties op het gebruik van insecticiden, neemt de vraag naar alternatieve bestrijdingswijzen van bladluizen in suikerbiet sterk toe. Bladluizen verspreiden immers een groot aantal virussen in suikerbiet, waaronder de vergelingsvirussen (BYV, BMYV en BChV) die jaarlijks voor grote schade zorgen in de bietenteelt. Onlangs is er een publicatie verschenen waarin het onderzoek naar een van nature voorkomend resistentiemechanisme tegen bladluizen in suikerbiet wordt beschreven, namelijk de vorming van een dodelijke zwarte stof in de magen van bladluizen. Naarmate suikerbieten verouderen, wordt deze zwarte stof vaker waargenomen en neemt de overlevingskans van groene perzikluizen op suikerbietplanten sterk af.

Meer informatie
Meer over dit fenomeen en de resultaten uit het onderzoek kunt u lezen in:

Dit project is een samenwerking tussen Wageningen Universiteit, IRS, SESVanderHave, TKI, Cosun Beet Company en The British Beet Research Organisation.


Foto 1. Uit onderzoek is gebleken dat groene perzikluizen die een zwarte stof in de maag hebben binnen korte tijd sterven. Naarmate suikerbietplanten ouder worden, wordt er vaker deze stof gevormd en gaat de vermeerdering van bladluizen minder snel.


Foto 2. Een groene perzikluis met zwarte maag bekeken onder de binoculair.

Contactpersonen

Sharella Schop
Promovendus plantenwetenschappen Wageningen
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant