Drukbezochte workshop najaarsproblemen bieten en cichorei

Op 15 oktober hield het IRS in eigen huis in Bergen op Zoom een workshop ‘Herkennen van wortelrot en andere najaarsproblemen in bieten en cichorei’. Er was veel belangstelling voor deze workshop. Uiteindelijk waren er bijna 60 deelnemers.

Na een korte presentatie door Peter Wilting over het stellen van een diagnose bij problemen in de bieten en cichorei konden de deelnemers zelf aan de slag om oorzaken van symptomen te achterhalen. Hiervoor waren 42 monsters beschikbaar en vijf IRS-ers aanwezig om de deelnemers indien nodig op het juiste spoor te zetten.

Na ongeveer een uur kreeg men de juiste uitslagen van de diagnoses en werd een aantal problemen gezamenlijk besproken.

Voor belangstellenden was er nog de mogelijkheid voor een korte rondleiding door het IRS-gebouw.

De gebruikte presentatie, inclusief een korte beschrijving van diverse najaarsproblemen in bieten en cichorei kunt u hier vinden: workshop wortelrot.


Peter Wilting gaf een korte uitleg over hoe men de oorzaak van een probleem in de bieten of cichorei kan achterhalen.


Men kreeg een mapje met diverse hulpmiddelen, onder andere de presentatie, voor analyse en naslag. 


Op de hal in het IRS-gebouw waren in totaal 42 monsters uitgestald.


Ieder monster had een nummer en men kon op een formulier de diagnose aankruisen.


De deelnemers konden aan de slag met in totaal 42 monsters. Dat was niet altijd even makkelijk!


Af en toe kreeg men wat hulp van een IRS-er (Marco Bom, half verscholen).


Met enige hulp(middelen), zoals bijvoorbeeld deze loep en binoculair, konden bepaalde veroorzakers in detail bekeken worden.

          

Ook voor de smartphone zijn handige middelen verkrijgbaar. Ellen van Oorschot demonstreerde de PhoneScope, met name handig bij het blad met de diagnose roest. Met dank aan Sjaak Kolff (Suiker Unie) voor de tip voor dit hulpmiddel uit de postzegel- en muntenverzamelaarswereld. 


Na ongeveer een uur kreeg men de juiste uitslagen van de diagnoses en kon men deze vergelijken met de eigen diagnoses. 


Vervolgens werden met de hele groep enkele problemen nader besproken door met name Peter Wilting.

Voor belangstellenden was er nog een rondleiding door het IRS-gebouw, langs onder andere het tarreer- en analyselokaal, chemisch laboratorium en de klimaatruimtes


Contactpersonen

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Marco Bom
Specialist cichoreiteelt/ onkruidbeheersing
Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant