Droog weer en stuifgevoelige gronden

Dankzij het mooie voorjaarsweer droogt de grond goed op en wordt er volop landwerk uitgevoerd. Het drogende weer heeft ook een keerzijde. Op stuifgevoelige gronden kan de droge toplaag makkelijk verstuiven. Voorkomen dat stuifschade aan jonge bietenplanten of bietenzaad optreedt, is essentieel om overzaaien en opbrengstverlies te voorkomen.

Maatregel voor zaaien
Gerst kan voor of tijdens het zaaien worden ingezaaid als bescherming tegen stuiven. Het wortelstelsel houdt de toplaag vast en voorkomt het wegwaaien van gronddeeltjes. De ontwikkeling van gerst kost tijd, waardoor het enkele weken geen bescherming biedt. Als het droge weer blijft aanhouden, kan al schade optreden voordat de gerst bescherming biedt.

Ook een grofliggend zaaibed of het ondiep inwerken van gewasresten biedt bescherming tegen verstuiven van grond.

Directe bescherming
De stuifgevoelige toplaag van de grond kan worden vastgehouden door zogenaamde bodemstabiliserende middelen toe te dienen. Voorbeelden hiervan zijn Nodust®Agri en papiercellulose. Deze producten kunnen kort na zaai worden toegepast. Op veenkoloniale gronden in het Noordoosten en op Texel is het gebruik van rundveedrijfmest toegestaan als maatregel tegen stuiven. Tien tot vijftien ton rundveedrijfmest per hectare, kort na zaai toegepast, kan de grond tegen stuiven beschermen. Houd hierbij rekening met de gebruiksnormen.

Opkomst monitoren
Wanneer er toch bietenzaden bloot komen te liggen of net opgekomen plantjes beschadigd raken, is het zaak om goed en herhaaldelijk te monitoren. Dit kunt u doen door, verspreid over het perceel, telstroken van 10 meter uit te zetten en het aantal (kiemende) zaden en/of levensvatbare planten te tellen. Vermenigvuldig het aantal aanwezige planten per 10 meter met 2000 om het plantaantal per hectare te berekenen. Regelmatig tellen geeft een goed beeld van de opkomst.

Kijk bij het tellen ook goed naar de toestand van de zaden of kiemplantjes. Als het zaad is gescheurd en het kiempje weg is, zal er niets meer gebeuren. Als er nog een kiempje of groen groeipunt (hart) zichtbaar is, kan er nog een volwaardige biet groeien.

Meer informatie over maatregelen om stuifschade te voorkomen, vindt u in de teelthandleiding.


Papiercellulose (Stesam) is een effectieve maatregel om stuifschade te voorkomen.


Zandkorrels kunnen kiemplantjes beschadigen (foto: Agrarische Dienst Cosun Beet Company). Van dit plantje is ook het groeipunt beschadigd en zal dit niet overleven.

 

 

 

Droog weer en stuifgevoelige gronden

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant