Check de middelenkast

Het is belangrijk om regelmatig de middelenkast na te lopen om te zorgen dat u aan de regels voldoet. Controleer daarbij of het middel nog is toegelaten en ook of het middel in uw kast nog een etiket heeft met het juiste W-nummer. Ga om de middelen te checken naar http://toelatingen.ctgb.nl/ .

Vul daar het toelatingsnummer of naam van het middel in en controleer of het middel nog in uw kast mag staan. Een paar aandachtspunten wat betreft de middelen in suikerbieten:

–          Retengo plust is niet meer toegelaten maar heeft nog wel een opgebruiktermijn tot 31-10-2021;

–          Calypso/Bariard kan niet meer worden gebruikt komend seizoen (opgebruiktermijn tot 3-2-2021);

–          Gallant 2000 is niet meer toegelaten maar heeft nog wel een aflevertermijn tot 30-6-2021 en een opgebruiktermijn tot 31-8-2021;

–          Opus Team is niet meer toegelaten. Het mocht opgebruikt worden tot 31-10-2020.

Restanten van middelen die niet meer mogen worden (op)gebruikt dient u in te leveren bij een erkend inzamelaar van chemisch afval.

Check de middelenkast

Contactpersonen

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant