Boeiende zaai-instructie

De zaai-instructie suikerbieten en cichorei op donderdag 26 februari was boeiend en leerzaam.
Uit heel het land waren al vroeg loonwerkers, telers en docenten afgereisd naar het Aeres Praktijkcentrum Dronten. We konden ons de hele dag verheugen op een zeer geïnteresseerd publiek. Voor wie er niet bij was of voor wie het nog een keer wil nalezen, volgt hieronder een korte impressie.


Al vroeg konden we bezoekers uit heel Nederland verwelkomen.


Na het inschrijven was er tijd om de bedrijvenmarkt te bezoeken en elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van een kop koffie (foto: Robert Metselaar).


Frans Tijink (directeur IRS) heette iedere groep welkom en gaf kort aan waarom het IRS deze zaai-instructie samen met het Aeres Praktijkcentrum Dronten en met medewerking van diverse andere bedrijven organiseerde: met aandacht voor veel details het zaaien en de veldopkomst nog beter laten slagen.


Al om 9 uur startte de eerste groep met de twee uur durende rondgang langs de diverse inhoudelijke onderwerpen.


Bram Hanse (IRS) begon zijn presentatie met te laten zien dat er grote verschillen zijn tussen telers in opkomst en regelmaat bij zowel suikerbieten als cichorei.


Hij liet de voordelen van een uniform gewas zien. In de presentatie ‘Zaai-instructie suikerbieten en inulinecichorei
’ ging hij verder in op hoe een uniform gewas gerealiseerd kan worden.


Op de foto een overzicht van de drie stops in de onverharde hal van het Aeres Praktijkcentrum Dronten. Rechtsvoor uitleg bij grondbewerking, zaaibedbereiding, middenachter de uitleg bij een Monosem-zaaimachine en linksvoor de Monopill SE.


Marco Bom (IRS) gaf tips bij de zaaibedbereiding en zaai van zowel bieten als cichorei. Hier staat hij bij drie bakjes met grond en geeft daar uitleg bij over wel/niet bekwaam zijn van de grond voor berijden en bewerken (foto: Robert Metselaar), zie ook onderstaand fragment:


Een samenvatting van zijn toelichting kunt u vinden in de hand-out ‘Tips zaaibedbereiding en zaai’.


Marco illustreerde het belang van ondiepe zaai van cichorei door middel van twee zaaipannen. De maximaal 1 cm diep gezaaide cichorei stond er veel beter op dan de 2,5 cm diep gezaaide.


Pieter Steenbergen (van importeur Farmstore) gaf uitleg bij de twaalfrijige Monosem Meca V4. Hij begon met wat er moet gebeuren voordat de machine het veld in gaat, enkele punten:

  • bandspanning gelijk van trekker; 
  • hefstangen even lang, machine vlak;
  • topstang gebruiken om machine vlak te stellen; 
  • bij deze mechanisch aangedreven machine adviseert hij om de middelste twee aandrijfwielen op een hogere bandspanning te zetten, omdat deze in het trekkerspoor lopen, en de buitenste aandrijfwielen op een lagere bandspanning in het geval van veel losse grond.

Na de uitleg van de afstellingen werd een stukje gereden met de machine en kon men het zaaiwerk met eigen ogen bekijken, zie onderstaand korte filmpje:


De tweede zaaimachine die werd toegelicht is de Monopill SE van Kverneland. Deze werd toegelicht door Bert van der Horst (Kverneland):

  • de tandemzaairij-elementen zijn geschikt voor ondiep zaaiwerk, bijvoorbeeld voor cichorei;
  • een cichoreizaaimachine is te herkennen aan de groene deksels van het zaaihuis, de deksels voor bieten zijn grijs;
  • met de SE-uitvoering is goed op gps te zaaien en door de elektrische aandrijving hebben alle elementen dezelfde aflegafstand;
  • 6 km per uur is de beste rijsnelheid, dan draait de schijf met dezelfde snelheid achteruit en komt het zaadje op de juiste plek in de zaaivoor;
  • de gps geeft exact de zaaiafstand aan, maar controleer ook of de daadwerkelijke zaaiafstand overeenkomt met de waarde op het scherm.


Door de vele regen was het helaas niet mogelijk om de spitmachine en ploeg op het zandperceel te demonstreren, daarom gaf Erik Barelds van Imants in de werkplaats uitleg over spitmachines en hoe deze af te stellen. Belangrijk daarbij is dat de voorasvering uit staat en de hefstangen even lang zijn.


Jan Dedden (Aeres Praktijkcentrum Dronten) vertelde dat je ook bij ploegen de lat niet hoog genoeg kunt leggen (wat hij figuurlijk demonstreerde door een kaarsrechte lat op de schaarpunten te leggen). Bij goed ploegwerk zijn alle ruggetjes even hoog, even breed en in dezelfde mate verkruimeld.


Buiten op de betonplaten gaf Jannes Bron (Aeres Praktijkcentrum Dronten) uitleg over de voordelen van het zaaien van geren met gps. Een voordeel is dat geen bieten/cichorei doorzaait, deze niet hoeft te schoffelen en je zaad kunt besparen. Daarnaast stopt de machine automatisch daar waar al gezaaid is.


De bezoekers, die de gure wind en ’s middags regen trotseerden, konden naast de trekker meekijken op het scherm waar de machine werd in- of uitgeschakeld.


Na twee uur intensief opnemen van informatie en uitwisselen van ervaringen was het tijd om weer op te warmen door middel van koffie en de talrijke terrasverwarmers. En ook om ervaringen uit te wisselen (foto: Robert Metselaar).


Daarna kon de bedrijvenmarkt opnieuw bezocht worden. Van Arendonk Mechanisatie, Cursuscentrum Agribusiness, Farmstore, Homburg Holland, Kongskilde, Kverneland, Kramer, Sensus en Suiker Unie hadden een stand.
Homburg Holland toonde bijvoorbeeld de Väderstad Tempo zaaimachine, welke bedient kan worden met een tablet. Deze machine werd ook getoond tijdens Beet Europe 2014 in Polen, zie de impressie voor bewegende beelden.


Uiteraard was het IRS ook aanwezig met een stand over bieten en cichorei op de bedrijvenmarkt.


Op de Sensus-stand kon men naast informatie ook iets krijgen om de inwendige mens aan te sterken.


Suiker Unie was natuurlijk ook aanwezig.

Nog niet uitgekeken? Kijk dan verder bij bijvoorbeeld:

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant