Bodemscheurkalender 6 januari: bandenspanning en opbrengst

Op initiatief van BO Akkerbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Wageningen University & Research en JEEN is de Bodemscheurkalender ontwikkeld. Deze scheurkalender biedt het hele jaar iedere dag een andere blik op de bodem. IRS heeft een bijdrage geleverd aan de inhoud hiervan. Vandaag, 6 januari, staat in het teken van bandenspanning en bietenopbrengst.

Groeiverstoring
Het verlagen van de bandspanning zorgt ervoor dat het gewicht van de machine wordt verdeeld over een groter oppervlak door het afplatten van de band. Hierdoor vindt er minder insporing plaats. Teveel verdichting van de grond belemmert de wortelontwikkeling en kan leiden tot vertakte bieten. Dat gaat gepaard met een verminderde benutting van nutriënten en water. Uit onderzoek van Wageningen UR bleek het werken op een lage bandenspanning de bietenopbrengst met 4% te verhogen.

Omdat de grond in het voorjaar vaak nat is, is er een groter risico op schade dan in de rest van het seizoen. Daarom wordt in het voorjaar een lagere bandenspanning aanbevolen. Een druk van 0,4 bar is dan ideaal, maar wel lastig te realiseren. Gedurende de rest van het jaar kan met 0,8 bar worden volstaan. Ook het gewicht dat op een band rust is een belangrijke factor. Te hoge wiellasten leiden onherroepelijk tot schade in de (onder)grond. Ook te vroeg beginnen veroorzaakt groeiverstoring. Als de grond op enkele centimeters diepte nog onvoldoende opgedroogd is, versmeert de zaaivoor en groeien wortels horizontaal.

Teelthandleiding
In de teelthandleiding op de website van IRS is meer informatie over bodem en banden te vinden. De aandachtspunten in het voorjaar zijn te lezen in hoofdstuk 2.2. Meer achtergrondinformatie bij de oogst staat in hoofdstuk 8.4. Dit hoofdstuk is onlangs aangepast.

Gedurende het jaar zullen we vaker stilstaan bij de items op de Bodemscheurkalender die betrekking hebben op de suikerbietenteelt.

 

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant