Blijf alert op bladschimmels!

Deze week is het drie weken geleden dat de eerste gebieden gewaarschuwd zijn voor gevonden aantastingen door bladschimmels in suikerbieten. Sinds de waarschuwingen zijn er veel, zo niet alle dagen met hoge luchtvochtigheid met soms temperaturen boven de 20°C geweest. Hierdoor is het weer voor zowel cercospora als stemphylium op veel percelen gunstig voor infectie geweest. De sensoren geven op veel percelen hoge infectiewaarden aan voor beide bladschimmels.

Wekelijks controleren in verband met bladgroei en resistentievorming
Voor een effectieve bestrijding is het advies om elke week op bladschimmels te controleren. Dit onder andere vanwege de nieuwgevormde bladeren. Vermoed u resistentievorming bij cercospora, dan is het advies om 1 week na de bespuiting weer te gaan controleren. Dan kunt u bij uitbreiding van de cercospora-aantasting tijdig corrigeren met een ander middel. Pas wanneer u een nieuwe aantasting of uitbreiding van de bestaande aantasting vindt, is het nodig om een bespuiting uit te voeren. Wissel actieve stoffen tussen de bespuitingen zoveel mogelijk af voor een betere effectiviteit (zie ook het onderzoek van: 2018, 2019 en 2020). Let op de toepassingsvoorwaarden vermeld op het etiket. Meer informatie kunt u vinden op https://www.irs.nl/alle/bladschimmelpagina/4.-bestrijding.

Aangetroffen bladschimmels
Na de waarschuwing zijn er in enkele regio’s andere bladschimmels bij gekomen. De bij IRS-diagnostiek binnengekomen bladmonsters met de volgende bladschimmels per regio staan in tabel 1.

regio datum waarschuwing inmiddels aangetroffen bladschimmels
Noordoostpolder 1 juli 2021 stemphylium en cercospora
Zuid-Holland 5 juli 2021 stemphylium
Oost- en Zuid-Flevoland 6 juli 2021 cercospora
Oost-Brabant 7 juli 2021 cercospora
Limburg 7 juli 2021 cercospora, stemphylium en roest
Noordelijk dal/veen 8 juli 2021 cercospora en stemphylium
Noordelijk zand 8 juli 2021 cercospora en stemphylium
West-Brabant klei 8 juli 2021 cercospora en stemphylium
Noord-Holland 8 juli 2021 cercospora
Gelderland 9 juli 2021 cercospora
West-Brabant zand 13 juli 2021 cercospora en stemphylium
Zeeuws-Vlaanderen 14 juli 2021 cercospora, roest en stemphylium
Zeeuwse Eilanden 14 juli 2021 stemphylium, cercospora en roest
Zuid-Hollandse Eilanden 16 juli 2021 roest, cercospora
Groningen klei 21 juli 2021 cercospora
Friesland klei 29 juli 2021 cercospora, stemphylium en roest

Meer informatie over de bladschimmels en de bestrijding hiervan vindt u op www.irs.nl/bladschimmel.


De eerste twee bespuitingen zijn de belangrijkste om op het juiste moment uit te voeren. Ze voorkomen dat de aantasting van bladschimmels een epidemie wordt in het gewas met als gevolg afstervend blad in september-oktober (rechts is onbehandeld).

Blijf alert op bladschimmels!

Contactpersoon

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant