Bladschimmelstrategie bij vroege oogst

Dit seizoen zijn door de latere start de bladschimmels ook beduidend later dan in voorgaande jaren. Dat kan met name bij vroege oogst (voor eind september) een voordeel zijn: wanneer er nu nog geen bladschimmelaantasting in het bietengewas te vinden is én het perceel in september geoogst gaat worden, dan kan overwogen worden om geen fungicidebespuiting op deze percelen uit te voeren. Vanaf het vinden van de eerste vlekjes van cercospora, stemphylium of ramularia hebben de bladschimmels meestal 6 tot 8 weken nodig om zoveel blad aan te tasten (meer dan 30% van het bladoppervlak) dat er ook schade aan de opbrengst optreedt. Voor percelen die langer blijven staan of waar al aantasting gevonden is, gelden de adviezen zoals beschreven in het bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’.


Bij oogst in september en bij 6 tot 8 weken voor de oogst nog geen aantasting door bladschimmels, kan op deze percelen de fungicidebespuiting achterwege blijven.

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant