Bladschimmelinfectiekansen weer online

De infectiekansen voor cercospora en stemphylium worden weer online weergegeven op de website van het IRS, het Cosun ledenportaal en via de BAS-app. Deze infectiekansen worden berekend uit de door sensoren gemeten luchtvochtigheid en temperatuur in het bietengewas.

Gebruik infectiekansen
Hoge infectiekansen (>5) zijn een signaal om de percelen te gaan controleren op de aanwezigheid van bladschimmels. Later in het seizoen kunnen de infectiekansen worden gebruikt om de bladschimmelbespuitingen beter te timen. Dit is met name een optie als de sensor in het betreffende perceel staat. Voor alle bladschimmels wordt de schadedrempel overschreden wanneer de eerste vlekjes in het perceel verschijnen. Meestal worden vlekjes 1 tot 2 weken na infectie zichtbaar. Het advies is om een bespuiting met een fungicide uit te voeren op het moment dat de eerste vlekjes verschijnen.

Hierop zijn twee uitzonderingen:

  1. op percelen met een moeizame beheersing of een hoge druk van cercospora en waar een sensor staat opgesteld, is het advies om eerder een bespuiting uit te voeren. De effectiviteit van de middelen kan namelijk verbeterd worden door een bespuiting uit te voeren nadat er één of enkele dagen hoge infectiekansen zijn geweest (>5). Deze vindt dan plaats voordat er vlekjes zichtbaar zijn;
  2. bij het gebruik van het middel Charge. Dit middel heeft met name een elicitor werking: het stimuleert de natuurlijke afweer en werkt daarom het best bij een vroege toepassing. Charge kan het beste solo worden toegepast rondom het moment dat er hoge infectiekansen zijn geweest in de eerste helft van het bladschimmelseizoen.

Bladschimmelwaarschuwingsdienst
Wanneer er in een regio daadwerkelijk bladschimmels gevonden worden, gaat er, net als in voorgaande jaren, een bladschimmelwaarschuwing uit en krijgen alle telers in de betreffende regio een sms van Cosun Beet Company.

Sensoren
De sensoren (zie foto) staan opgesteld in het bietengewas. Alleen gegevens afkomstig van sensoren die op een bietenperceel (ingetekend Unitipperceel) staan, worden getoond. Dit jaar zullen er ca. 750 sensoren in bietenpercelen geplaatst worden. Deze sturen zes keer per uur gegevens door. Op basis van de temperatuur en luchtvochtigheid op 15 cm hoogte in het suikerbietengewas, worden de infectiekansen voor cercospora en stemphylium berekend. Deze infectiewaarden bieden extra informatie om de bladschimmelbeheersing in suikerbieten te verbeteren. De informatie is het meest betrouwbaar voor het perceel waarin de sensor staat.


Een sensor meet de luchtvochtigheid en temperatuur op 15 cm hoogte in het bietengewas. Op basis hiervan worden de infectiekansen voor cercospora en stemphylium berekend.


Schermafbeeldingen van de BAS-app die de individuele weerpalen in de Nederlandse bietenteeltgebieden weergeeft (links). De hoogste infectiewaarde van de afgelopen week bepaalt de kleur van het sensorpictogram. Voor elke sensor kunnen de infectiekansen voor cercospora en voor stemphylium worden getoond (rechts). Hoe hoger de waarde, hoe groter de infectiekansen.

Bladschimmelinfectiekansen weer online

Contactpersoon

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant