Bladluiswaarschuwingsdienst van start

Om in 2021 aantasting door vergelingsziekte in suikerbieten te beheersen is de bladluiswaarschuwingsdienst van start gegaan. Vanaf 6 april zullen de tellingen beginnen, mits er op de telpercelen natuurlijk bieten bovenstaan. Wekelijks gaan medewerkers van Cosun Beet Company en Delphy groene bladluizen tellen op suikerbietenpercelen. De resultaten zijn in te zien op de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’.

Schadedrempel groene bladluizen
Voor het bepalen van de schadedrempel worden alle groene bladluizen geteld. Hier vallen bijvoorbeeld groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen onder, alhoewel de laatste minder belangrijk is in de virusoverdracht.

Zodra op meerdere percelen de schadedrempel van de groene bladluizen in een gebied wordt overschreden, zullen telers in dat gebied een SMS-bericht van Cosun Beet Company ontvangen om hun eigen bietenpercelen te controleren.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:


Foto 1.   Een gevleugelde groene perzikluis. De kop en het borststuk zijn zwart, zijn achterlijf is olijfgroen met donkere dwarsstrepen. Vooral als de vleugels over het achterlijf liggen, is deze bladluis makkelijk te verwarren met een vliegje of een zwarte bonenluis.

Foto 2.   Een ongevleugelde volwassen groene perzikluis met twee nakomelingen.

 

 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant