Bladluiswaarschuwingsdienst start vanaf 17 april

Vergelingsziekte kan tot wel 50% opbrengstderving veroorzaken in suikerbieten, als niet tijdig wordt ingegrepen. Om aantasting door vergelingsziekte te beheersen is de bladluiswaarschuwingsdienst actief. Vanaf 17 april zullen de tellingen beginnen, mits op de telpercelen bieten boven staan. De resultaten zijn te zien op de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’.

Schadedrempel groene bladluizen
Voor het bepalen van de schadedrempel worden alle groene bladluizen geteld. Hier vallen onder andere groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen onder, alhoewel de laatste minder belangrijk is in de virusoverdracht in suikerbieten. Wekelijks gaan medewerkers van Cosun Beet Company en Delphy groene bladluizen tellen op suikerbietenpercelen. Zodra op twee percelen in een gebied de schadedrempel (tabel 1) van de groene bladluizen wordt overschreden, zullen telers in dat gebied een SMS-bericht van Cosun Beet Company ontvangen om hun eigen bietenpercelen te controleren.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen, andere insecten en natuurlijke vijanden is te vinden in:


Foto 1.   Een gevleugelde groene perzikluis. De kop en het borststuk zijn zwart. Het achterlijf is olijfgroen met donkere dwarsstrepen. Vooral als de vleugels over het achterlijf liggen, is deze bladluis makkelijk te verwarren met een vliegje of een zwarte bonenluis.


Foto 2.   Een ongevleugelde volwassen groene perzikluis met twee nakomelingen.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant