Bladgezondheid cercospora bij rassenkeuze

In de Brochure Suikerbietenzaad 2023 staat bij de rassen ook de bladgezondheid cercospora vermeld. In dit bericht enkele tips voor het maken van de juiste keuze.

Kies bij de rassenkeuze eerst de andere resistenties (rhizoctonia, aaltjes en aanvullende rhizomanie) en kijk pas daarna naar de bladgezondheid cercospora. De bladgezondheid cercospora geeft alleen informatie over de gevoeligheid van het ras voor de bladschimmel cercospora, niet voor andere bladschimmels als roest, meeldauw, ramularia en stemphylium.

Bladgezondheid cercospora tot en met 8,5
Rassen met een bladgezondheid cercospora tot en met 8,5 moeten worden gespoten met een fungicide bij aantasting door cercospora (of een andere bladschimmel). Een bespuiting kan ook worden uitgevoerd bij een hoge infectiewaarde van de sensor. Bij uitbreiding of nieuwe aantasting wordt dan de volgende bespuiting uitgevoerd. Wanneer u kiest voor een ras met een hoger cijfer voor bladgezondheid cercospora dan afgelopen seizoen, dan is het effect aan het einde van het bladschimmelseizoen een beter resultaat bij gelijke inspanning. Op de meeste percelen in Nederland volstaat een ras met een bladgezondheid tot en met 8,5.

Bladgezondheid cercospora 9
Voor rassen met een bladgezondheid cercospora van 9 kan worden gekozen op percelen waar de druk van cercospora erg hoog is en waar het met meer dan vier bespuitingen nog steeds voor opbrengstderving zorgt. Dit zijn veelal percelen op lichte gronden in het oosten van het land met een intensieve rotatie en waar veel bieten in de regio geteeld worden. De rassen met een bladgezondheid cercospora 9 moeten, net als de rassen met een lagere score, worden gespoten bij de eerste aantasting. Ze bevatten namelijk een resistentiegen wat moet worden ondersteund in het kader van resistentiemanagement. Ook moet er bij deze rassen worden gespoten bij aantasting door andere bladschimmels en bij uitbreiding van de cercospora-aantasting. Uiteindelijk zijn er twee tot drie bespuitingen nodig in deze rassen om alle bladschimmels te beheersen. Dat zijn er op de percelen waar deze rassen nodig zijn dus twee tot drie minder dan in rassen met een bladgezondheid tot en met 8,5.


Rassen met een zeer hoge bladgezondheid cercospora (BC = 9) zijn de laatste jaren uitvoerig getest op percelen met een hoge cercosporadruk in Drenthe en Midden-Limburg. Ze hadden daar een grote meerwaarde ten opzichte van rassen met een lager cijfer voor bladgezondheid cercospora.

Bekijk ook eens onderstaande video over het kiezen van een juist bietenras als onderdeel in de strategie ter voorkoming van bladschimmels:

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant