Bij vochtig weer alert zijn op slakkenschade

Slakken vreten aan planten in het kiemblad- en tweebladstadium. Vreterij komt vooral voor als de grond vochtig is. Door slakkenschade kunnen planten wegvallen.

Factoren die slakken bevorderen
Vooral op klei- en lösspercelen met een groenbemester, koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne als voorvrucht kunt u slakken verwachten. Overige factoren die de aanwezigheid van slakken bevorderen, zijn een grof zaaibed (foto 1), niet-kerende grondbewerking en vers organisch materiaal in de toplaag. Factoren die vreterij door slakken aan de randen bevorderen zijn slootkanten, akkerranden en aangrenzend grasland. Een grof zaaibed of veel organisch materiaal (resten groenbemesters) zorgen er voor dat slakken zich gemakkelijk kunnen verschuilen. Op percelen waar de bieten bovenkomen of -staan, is het dus nodig alert te zijn op slakkenschade wanneer de grond vochtig is.

Slakkenschade beheersen
Indien u slakken en/of slakkenschade waarneemt, dan is schade te beheersen door slakkenkorrels op basis van ijzer(III)fosfaat te strooien met een granulaat- of kunstmeststrooier (zoals Derrex, Iroxx en Sluxx HP: 7 kg/ha). Vaak komt slakkenschade alleen aan perceelsranden voor, vanuit slootkanten of aangrenzend grasland. In zo’n geval kan het voldoende zijn om alleen de rand(en) te behandelen.

Meer informatie
Meer informatie over slakken vindt u in de Teelthandleiding ‘Slakken’ en de ‘Infokaart Slakken’.


Foto 1. Schade door slakken komt vooral voor op percelen met een grof zaaibed.


Foto 2. Soms worden deze volwassen naaktslakken aangetroffen. Maar ook jonge, kleine slakjes (5 mm groot) kunnen flink wat vreterij veroorzaken.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant