Bietenopslag bron van vergelingsvirussen

Ondanks de koude periode zijn op sommige percelen toch bietenkoppen zichtbaar die weer uitlopen. Met name daar waar sneeuw heeft gelegen is dit het geval. Het advies is om achtergebleven bieten met blad en opslag uit bietenkoppen in percelen te bestrijden om verspreiding van vergelingsziekte vroeg in het seizoen te beperken.

NVWA-Teeltvoorschrift vergelingsziekte
In het najaar van 2020 waren op sommige percelen grote plekken vergelingsziekte zichtbaar. Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, heeft de NVWA een teeltvoorschrift, waarin staat dat bieten met bladvorming niet voorhanden of in voorraad mogen zijn en anders vernietigd moeten worden. Dit geldt ook voor voederbieten. Meer informatie hierover op de website van de NVWA.
Dit voorschrift geldt officieel niet voor rode bieten, toch kunnen deze ook een virusbron zijn.

Bietenopslag op percelen
Bietenopslag is vooral te vinden op percelen waar niet is geploegd, maar ook op kopakkers zijn ze zichtbaar. Als deze bietenresten vorig jaar virus hadden, dan vormen zij een belangrijke bron van vergelingsziekte. Bladluizen kunnen vroeg in het seizoen het virus oppikken en in april of mei overbrengen naar jonge bietenplanten in de bietenpercelen.

Op de najaarsbewerkte gronden betreft dit in veel gevallen percelen met granen. Het advies is om bij de onkruidbestrijding in granen te kiezen voor middelen die ook opslag van suikerbieten bestrijden. In granen zijn ALS-herbiciden, zoals Capri Twin en Altantis Star effectief op opslag van standaard bietenrassen, terwijl op Conviso Smart rassen deze middelen niet werken.
Tegen opslag van Conviso Smart rassen is de combinatie MCPA + Starane Top het meest werkzaam.


Foto 1. Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, is het advies om opslag van bieten te bestrijden.

Bietenopslag bron van vergelingsvirussen

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant