Bewaar bietenzaad op de juiste plaats

Telers ontvangen rond deze tijd het bestelde bietenzaad voor het aankomende seizoen, zie bericht Cosun Beet Company. Het wordt aanbevolen om het zaad tot aan het zaaien in een droge, niet te warme ruimte te bewaren.

Aandachtspunten bewaarplaats
De kiemenergie van bietenzaad en werking van de daaraan toegevoegde gewasbeschermingsmiddelen kan sterk verminderen als het zaad vochtig wordt. Daarom is het belangrijk om het zaad in een droge ruimte op te slaan, bij voorkeur met een relatieve luchtvochtigheid lager dan 60%. Ruimtes die verwarmd worden zijn doorgaans droog genoeg. Zet het zaad echter ook niet te warm (>25°C) weg, dus niet dicht bij de (vloer-)verwarming. Laat de pakken zaad zo lang mogelijk dicht. Zorg ook dat muizen/ratten de verpakking niet beschadigen en het zaad niet opvreten. Afgeraden wordt om de pakken in de gewasbeschermingsmiddelenopslag te zetten of in een aardappelschuur waar kiemremmers gebruikt zijn.

Pas op bij gebruik van restzaad
Eventueel overgebleven zaad van vorig jaar kan weer gebruikt worden, als het op de juiste wijze is bewaard.

Op basis van onderzoek zijn twee bewaarmethoden geschikt gebleken, namelijk bewaring in een afgesloten vat met daarin een zakje silicagel of bewaring in een plastic zak in de diepvries bij -18°C. Als overgebleven zaad van vorig jaar niet op een juiste wijze is bewaard en het zaad tijdens bewaring aan vochtige lucht is blootgesteld bestaat het risico dat de zaadkwaliteit sterk verminderd is.

Bewaren tot volgend jaar?
Zaad wat binnenkort na het zaaien overblijft kan bewaard worden voor eventuele overzaai of tot het volgende zaaiseizoen, mits het niet vochtig is geworden. Kijk voor verdere informatie over de bewaring van suikerbietenzaad in de IRS teelthandleiding.


Op het blauwe label op het pak bietenzaad staat vermeld welke gewasbeschermingsmiddelen aan het zaad zijn toegevoegd.

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant