Bescherm de bieten tijdig tegen bevriezing

Vanaf maandag 20 december worden enkele opeenvolgende dagen met kans op (nacht-)vorst verwacht. Neem geen risico en dek de bietenhoop af vóórdat het gaat vriezen. Als de bieten nog in het veld staan, probeer dan te rooien vóórdat een vorstperiode invalt.

Indien nog bieten geleverd gaan worden is het belangrijk om de komende dagen de weersvooruitzichten voor uw locatie goed in de gaten te houden en uw bietenhoop tijdig tegen vorst te beschermen. Raadpleeg daarvoor dagelijks het IRS bewaaradvies vorst. Voor temperaturen tot -6°C is afdekken met een laag landbouwplastic doorgaans voldoende. Houd er rekening mee dat hopen die eventueel al met vliesdoek, zoals Toptex, zijn afgedekt onvoldoende tegen vorst beschermd zijn. Hopen afgedekt met vliesdoek/Toptex dienen aanvullend afgedekt te worden met bijvoorbeeld Jupettes, landbouwplastic of winddicht bietendoek. Leg het afdekmateriaal goed vast met behulp van bevestigingsmaterialen, zoals bijvoorbeeld grindslurven en Treviralint om wegwaaien te voorkomen. Kijk voor nadere informatie en afdektips in de IRS teelthandleiding.

Tijdig weer openleggen
Na de vorstperiode dienen hopen die hermetisch zijn afgesloten met winddichtmateriaal weer open gelegd te worden om broei in de hoop te voorkomen. Bij verladen van de bieten tijdens een vorstperiode kan het beste in overleg met de agrarische dienst van Cosun Beet Company afgestemd worden wanneer het afdekmateriaal verwijderd kan worden.

Rooi vóór de vorst
Als de bieten nog in de grond staan is het aan te bevelen om deze nog te rooien voordat een vorstperiode invalt. Hebben de bietenkoppen al vorstschade opgelopen, dan is het advies om te wachten met rooien. Bij vorstschade is het weefsel van de biet gelig/glazig in plaats van wit (zie foto). Als geen verdere vorst verwacht wordt is het beter om de vorst eerst uit de biet te laten trekken voordat de bieten gerooid en aan de hoop gereden worden.

Het advies is om geen vorstcodes of weigering van de partij te riskeren door de bieten aan het einde van het seizoen te laten bevriezen.

Vorstschade aan de biet is te herkennen aan verkleuring van het weefsel.
Bescherm de bieten tijdig tegen bevriezing

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant