Bescherm de bieten tegen vorst

Vanaf het weekend worden enkele nachten met matige vorst verwacht. Overdag liggen de temperaturen net op of onder het vriespunt. Neem geen risico en dek de bietenhoop af vóórdat het gaat vriezen.

Indien nog bieten geleverd gaan worden is het belangrijk om de komende dagen de weersvooruitzichten voor uw locatie goed in de gaten te houden en uw bietenhoop tijdig tegen vorst te beschermen. Raadpleeg daarvoor dagelijks het IRS bewaaradvies vorst. Voor temperaturen tot -6°C is afdekken met een laag landbouwplastic of bietendoek doorgaans voldoende.

Vliesdoek niet voldoende tegen vorst
Houd er rekening mee dat hopen die eventueel al met vliesdoek, zoals Toptex, zijn afgedekt niet afdoende tegen vorst beschermd kunnen zijn. Bieten onder Toptex bevriezen weliswaar minder snel doordat ze doorgaans droog zijn en de koude wind minder hard door de hoop heen waait, maar vorstschade kan onder Toptex toch ontstaan. Zeker als de temperaturen onder de -3°C zakken in combinatie met harde wind. Als de kans op deze weersomstandigheden reëel lijkt te zijn is het raadzaam om ook bij hopen die afgedekt zijn met vliesdoek/Toptex aanvullend een laag winddicht materiaal aan te brengen. Leg het afdekmateriaal goed vast met behulp van bevestigingsmaterialen, zoals bijvoorbeeld grindslurven en Treviralint om wegwaaien te voorkomen. Kijk voor nadere informatie en afdektips in de IRS teelthandleiding.

Bieten in het veld
Door de aanhoudende regen de afgelopen weken staan op dit moment nog bovengemiddeld veel bieten in het veld voor de tijd van het jaar. Zie hierover ook het bericht van Cosun Beet Company. Door de zeer natte omstandigheden op veel percelen zal het vermoedelijk niet mogelijk zijn om voor de vorst alle bieten te kunnen rooien. Hebben de bietenkoppen al vorstschade opgelopen in het veld, dan is het advies om even te wachten met rooien. Bij vorstschade is het weefsel van de biet gelig/glazig in plaats van wit (zie foto). Als geen verdere vorst verwacht wordt is het beter om de vorst eerst uit de biet te laten trekken voordat de bieten gerooid en aan de hoop gereden worden.

Na de vorst weer openleggen
Na de vorstperiode dienen hopen die hermetisch zijn afgesloten met winddicht materiaal weer open gelegd te worden om broei in de hoop te voorkomen. Bij verladen van de bieten tijdens een vorstperiode kan het beste in overleg met de agrarische dienst van Cosun Beet Company afgestemd worden wanneer het afdekmateriaal verwijderd kan worden.


Vorstschade aan de biet is te herkennen aan verkleuring van het weefsel.

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant