Begin vanaf gewassluiting met controle op bladschimmels

Elk jaar komen bladschimmels in suikerbieten voor. De eerste aantasting dient zich kortere of langere tijd na het sluiten van het gewas aan. Het exacte moment is moeilijk te voorspellen en vooral afhankelijk van het microklimaat in het gewas en de hoeveelheid sporen van de bladschimmels in de grond van het perceel (zie ook het bericht ‘Bladschimmelinfectiekansen weer online’). Dit jaar zijn de verschillen in ontwikkeling tussen percelen in dezelfde regio groot. Daardoor zullen sommige percelen al (bijna) gesloten zijn, terwijl andere nog open staan. Bladschimmels treden op bij een gunstig microclimaat wat makkelijker ontstaat in een gesloten gewas. Bij onregelmatige percelen is het advies om in elk geval de gesloten gedeelten te controleren.

Wekelijks waarnemen vanaf gewassluiting
In alle rassen wordt de schadedrempel bereikt als de eerste vlekjes in een perceel worden waargenomen. Om schade door bladschimmels te voorkomen, is dan een bespuiting met een fungicide nodig. Daarom is het belangrijk om het gewas vanaf de gewassluiting te te inspecteren op bladschimmels. Het beste kunt u dit elke week een keer doen op wisselende gedeelten van het perceel waar de bieten relatief lang nat blijven (luwtes, eerder gesloten perceelsdelen, kopakkers waar bietenhopen hebben gelegen en de perceelsranden met percelen waar in 2020 of 2021 suikerbieten stonden). Ook de infectiekansen kunnen worden gebruikt voor een (vervolg)bespuiting. Zie daarvoor de informatie in het bericht ‘Sensoren voor bladschimmelinfectiekansen weer online’.

Ondersteuning voor waarnemen
De bladschimmelwaarschuwingsdienst waarschuwt als er op twee percelen in een regio bladschimmels (roest, meeldauw, ramularia, cercospora of stemphylium) gevonden zijn. De sms die de teler ontvangt van Cosun Beet Company, is geen advies om te gaan spuiten, maar een attendering om te gaan kijken in het perceel. Pas wanneer er in een perceel daadwerkelijk aantasting door een bladschimmel te zien is, is het nodig om een fungicidebespuiting uit te voeren. Bij een bespuiting zonder vooraf waar te nemen, is het risico heel groot dat er te vroeg of juist te laat gespoten wordt. In beide gevallen leidt dit tot een veel slechtere bladschimmelbeheersing, omdat de timing niet goed is. Om telers te helpen bij een betere timing is, via de BAS-app, het Cosun-ledenportaal onder BAS (Bieten Advies Systeem) en op de Bladschimmelpagina inzicht te krijgen in de infectiekansen op basis van het in suikerbietenpercelen gemeten microklimaat. Na hoge infectiekansen zullen met ca 7 dagen (stemphylium) of 7-14 dagen (cercospora), vlekjes te zien zijn als er infectie is opgetreden. Zie hiervoor dit bericht.

Meer informatie
Op de bladschimmelpagina (www.irs.nl/bladschimmel) zijn meer details te lezen over het herkennen en bestrijden van de bladschimmels.

Bij twijfel: laat uw teeltadviseur een bladmonster sturen naar IRS Diagnostiek!


Een net gesloten gewas. Na de sluiting kunnen bladschimmels zich in het gewas ontwikkelen. Begin daarom zodra het gewas gesloten is met de wekelijkse controle op bladschimmels.

Begin vanaf gewassluiting met controle op bladschimmels

Contactpersoon

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant