Batavia beschikbaar vanaf 1 juni voor beheersing bladluizen en vergelingsziekte

De insecticide Batavia (spirotetramat) is vrijgesteld van 1 juni tot en met 15 juli 2024 voor de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte in de bietenteelt. De vrijstelling is aangevraagd door Cosun met medewerking van BO Akkerbouw.  

Toepassen Batavia
Met de vrijstelling van Batavia heeft de teler de beschikking over twee toepassingen vanaf 1 juni tot en met 15 juli. Batavia (0,45 l/ha) mag maximaal twee keer worden ingezet met een interval van minimaal 14 dagen. We adviseren om voor een betere werking olie toe te voegen (bijvoorbeeld Robbester of Actirob (1 l/ha)). Gebruik Batavia niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden. 

Geen Teppeki of Afinto na 1 juni
Na 1 juni is het advies om geen Teppeki of Afinto meer te gebruiken. Inzet na 1 juni kan leiden tot overschrijding van de MRL. Kies na 1 juni daarom voor Batavia.  

Gebruik geen pyrethroïden, pirimicarb of olie bij groene bladluizen
Omdat groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die reden dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt. Bovendien doden pyrethroïden de natuurlijke vijanden die we hard nodig hebben voor een effectieve beheersing van vergelingsvirussen. Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met de aanwezige resistentie van de groene perzikluizen voor dit middel. 

Meer informatie
Meer informatie over bladluizen en vergelingsziekte is te vinden in: 


Bij twee groene bladluizen per tien planten, wordt momenteel de schadedrempel overschreden. Ingrijpen is na 1 juni mogelijk met
 Batavia. 


Bij overschrijding van de schadedrempel van groene bladluizen is het belangrijk om in te grijpen, om verspreiding van vergelingsziekte binnen een bietenperceel te voorkomen. 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant