Actuele bladluissituatie

Bladluiswaarschuwingsdienst stopt met tellen voor dit seizoen

11e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (16 juli 2021)

Vanaf heden stopt de bladluiswaarschuwingsdienst met het wekelijks tellen van bladluizen op percelen suikerbieten. Als er nu nog vergelingsziekte wordt overgebracht door de groene bladluizen, dan zal dit niet meer leiden tot opbrengstverlies. Bovendien zijn er voldoende natuurlijke vijanden aanwezig om bladluizen, die nu nog de bietenpercelen invliegen, te beheersen.


Foto 1. Plek met vergelingsziekte. Vanaf half juli is het niet meer nodig om bladluizen te beheersen.

Schadedrempel gaat omhoog per 1 juli 

10e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (1 juli 2021)

Bladluiswaarschuwing voor Voorne Putten.

Op enkele bietenpercelen op Voorne Putten is de schadedrempel (tabel 2) van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de 2e keer overschreden. De verschillen tussen percelen zijn gigantische groot. Zo wordt op sommige percelen de schadedrempel overschreden, terwijl op andere percelen geen enkele bladluis wordt gevonden. Het is belangrijk om percelen te controleren alvorens een bespuiting uit te voeren. Zie ook de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’.

Blijf alert

Wij adviseren tot half juli wekelijks de bieten te blijven controleren. Bladluizen kunnen namelijk tot die tijd nog schade veroorzaken. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden, eerder heeft geen zin.

Tabel 1. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 17 juni
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 21 juni
Noord-Beveland 21 juni
Zuid-Beveland 21 juni
Schouwen- Duiveland 24 juni
Tholen/St. Philipsland 6 juni 24 juni
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 3 juni
De Westhoek 9 juni
Midden-Brabant Zuid 3 juni
Rest West-Brabant
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne-Putten 6 juni 1 juli
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt 3 juni
Goeree Overflakkee 24 juni
Zuid-Holland vast

(incl. Haarlemmermeer)

Noord-Holland
Noord-Holland midden
Kop van Noord-Holland 14 juni
Wieringermeer 14 juni
Texel 17 juni
Flevoland
Oostelijk Flevoland 9 juni
Zuidelijk Flevoland 14 juni
Noordoostpolder 24 juni
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente 3 juni
  Graafschap/Achterhoek 3 juni
  Lijmers/Oude IJssel 3 juni
  Bommelerwaard/Betuwe 9 juni
  Utrecht oost/Veluwe 9 juni
Oost-Brabant
De Kempen 3 juni
Rest Oost-Brabant
Limburg
Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg 3 juni

 

Schade door vergelingsziekte

Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 2 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Advies insecticiden

Als de schadedrempel is overschreden, dan kunnen telers op dit moment kiezen uit Closer of Batavia:

 • Closer (0,2 l/ha) kan ingezet worden tussen 1 april en 15 juli (maximaal één toepassing). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
 • Batavia (0,45 l/ha) kan ook ingezet worden tussen 1 april en 15 juli (maximaal twee toepassingen met een interval van minimaal 14 dagen). Voor een verbeterde opname van dit product adviseren we om Robbester (1 l/ha) toe te voegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Meer informatie

Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:


Foto 1. Wekelijks waarnemen van groene bladluizen op ieder perceel tot half juli is belangrijk om schade door vergelingsziekte te beperken.

Foto 2. Alleen bij overschrijding van de schadedrempel is het nodig om in te grijpen met Closer of Batavia.

 

Aantallen bladluizen nemen iets toe 

9e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst

Bladluiswaarschuwing voor Noordoostpolder, Schouwen-Duiveland, Goeree Overflakkee en Tholen/St. Philipsland.

Op enkele bietenpercelen op Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee en de Noordoostpolder is de schadedrempel (tabel 2) van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) deze week voor de 1e overschreden. Op Tholen/St. Philipsland is de schadedrempel op enkele percelen voor de 2e keer overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht wanneer waarschuwingen verstuurd zijn voor de diverse teeltgebieden.

Spuit alleen bij overschrijden van de schadedrempel

Het is belangrijk om percelen te controleren alvorens een bespuiting uit te voeren. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden, eerder heeft geen zin.

Blijf alert

Wij adviseren tot half juli wekelijks de bieten te blijven controleren. Bladluizen kunnen namelijk tot die tijd nog schade veroorzaken.

Tabel 1. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 17 juni
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 21 juni
Noord-Beveland 21 juni
Zuid-Beveland 21 juni
Schouwen- Duiveland 24 juni
Tholen/St. Philipsland 6 juni 24 juni
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 3 juni
De Westhoek 9 juni
Midden-Brabant Zuid 3 juni
Rest West-Brabant
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne-Putten 6 juni
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt 3 juni
Goeree Overflakkee 24 juni
Zuid-Holland vast

(incl. Haarlemmermeer)

Noord-Holland
Noord-Holland midden
Kop van Noord-Holland 14 juni
Wieringermeer 14 juni
Texel 17 juni
Flevoland
Oostelijk Flevoland 9 juni
Zuidelijk Flevoland 14 juni
Noordoostpolder 24 juni
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente 3 juni
  Graafschap/Achterhoek 3 juni
  Lijmers/Oude IJssel 3 juni
  Bommelerwaard/Betuwe 9 juni
  Utrecht oost/Veluwe 9 juni
Oost-Brabant
De Kempen 3 juni
Rest Oost-Brabant
Limburg
Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg 3 juni

 

Schade door vergelingsziekte

Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 2 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is. Vanaf 15 juni is de schadedrempel van 2 naar 5 groene bladluizen per 10 planten gegaan, omdat rond deze tijd de bieten doorgaans groter zijn dan het 12-14 stadium. Vanaf dit stadium vermeerderen bladluizen zich minder makkelijk en bovendien is opbrengstschade geringer als bieten later geïnfecteerd raken. Het blijft nog wel opletten vanaf dat gewassen gesloten zijn. Op percelen die zijn overgezaaid of zijn achtergebleven in groei adviseren we om de schadedrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten te hanteren, totdat ook deze bieten het 12-14-bladstadium bereikt hebben.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Advies insecticiden

Als de schadedrempel is overschreden, dan kunnen telers op dit moment kiezen uit Closer of Batavia:

 • Closer (0,2 l/ha) kan ingezet worden tussen 1 april en 15 juli (maximaal één toepassing). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
 • Batavia (0,45 l/ha) kan ook ingezet worden tussen 1 april en 15 juli (maximaal twee toepassingen met een interval van minimaal 14 dagen). Voor een verbeterde opname van dit product adviseren we om Robbester (1 l/ha) toe te voegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met resistente groene perzikluizen. Omdat het 1 juni is geweest, adviseren we ook geen Teppeki meer in te zetten, in verband met kans op overschrijding van de MRL.


Meer informatie

Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

 


Foto 1. Wekelijks waarnemen van groene bladluizen op ieder perceel tot half juli is belangrijk om schade door vergelingsziekte te beperken.


Foto 2. Op het moment dat er meer dan 5 groene bladluizen per 10 planten op een perceel aanwezig zijn, wordt de schadedrempel overschreden. Alleen dan is het nodig om in te grijpen met Closer of Batavia.

Aantallen bladluizen nemen iets toe 

8e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst

Bladluiswaarschuwing voor Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland.

Op enkele bietenpercelen op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland is de schadedrempel (tabel 2) van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) deze week overschreden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht in welke gebieden tot nu toe een waarschuwing is verstuurd.

Spuit alleen bij overschrijden van de schadedrempel

Het is belangrijk om percelen te controleren alvorens een bespuiting uit te voeren. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden, eerder heeft geen zin.

Blijf alert

Wij adviseren tot half juli wekelijks de bieten te blijven controleren, ondanks het feit dat er tot nu toe minder luizen worden gevonden dan in 2020. In 2019 lag de piek van bladluizen namelijk pas in de tweede helft van juni en hebben toen in met name het zuidwesten nog veel schade kunnen veroorzaken.

Tabel 1. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 17 juni
Zeeuwse Eilanden
Walcheren 21 juni
Noord-Beveland 21 juni
Zuid-Beveland 21 juni
Schouwen- Duiveland
Tholen/St. Philipsland 6 juni
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 3 juni
De Westhoek 9 juni
Midden-Brabant Zuid 3 juni
Rest West-Brabant
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne-Putten 6 juni
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt 3 juni
Goeree Overflakkee
Zuid-Holland vast

(incl. Haarlemmermeer)

Noord-Holland
Noord-Holland midden
Kop van Noord-Holland 14 juni
Wieringermeer 14 juni
Texel 17 juni
Flevoland
Oostelijk Flevoland 9 juni
Zuidelijk Flevoland 14 juni
Noordoostpolder
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente 3 juni
  Graafschap/Achterhoek 3 juni
  Lijmers/Oude IJssel 3 juni
  Bommelerwaard/Betuwe 9 juni
  Utrecht oost/Veluwe 9 juni
Oost-Brabant
De Kempen 3 juni
Rest Oost-Brabant
Limburg
Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg 3 juni

Schade door vergelingsziekte

Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 2 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is. Vanaf 15 juni is de schadedrempel van 2 naar 5 groene bladluizen per 10 planten gegaan, omdat rond deze tijd de bieten doorgaans groter zijn dan het 12-14 stadium. Vanaf dit stadium vermeerderen bladluizen zich minder makkelijk en bovendien is opbrengstschade geringer als bieten later geïnfecteerd raken. Het blijft nog wel opletten vanaf dat gewassen gesloten zijn. Op percelen die zijn overgezaaid of zijn achtergebleven in groei adviseren we om de schadedrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten te hanteren, totdat ook deze bieten het 12-14-bladstadium bereikt hebben.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Advies insecticiden

Als de schadedrempel is overschreden, dan kunnen telers op dit moment kiezen uit Closer of Batavia:

 • Closer (0,2 l/ha) kan ingezet worden tussen 1 april en 15 juli (maximaal één toepassing). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
 • Batavia (0,45 l/ha) kan ook ingezet worden tussen 1 april en 15 juli (maximaal twee toepassingen met een interval van minimaal 14 dagen). Voor een verbeterde opname van dit product adviseren we om Robbester (1 l/ha) toe te voegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met resistente groene perzikluizen. Omdat het 1 juni is geweest, adviseren we ook geen Teppeki meer in te zetten, in verband met kans op overschrijding van de MRL.

Meer informatie

Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:


Foto 1. Wekelijks waarnemen van groene bladluizen op ieder perceel tot half juli is belangrijk om schade door vergelingsziekte te beperken.

Foto 2. Op het moment dat er meer dan 5 groene bladluizen per 10 planten op een perceel aanwezig zijn, wordt de schadedrempel overschreden. Alleen dan is het nodig om in te grijpen met Closer of Batavia.

 

Blijf wekelijks bladluizen controleren

7e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst

Bladluiswaarschuwing voor Zeeuws-Vlaanderen en Texel.

Nog altijd zijn de verschillen in aantallen groene bladluizen tussen percelen ontzettend groot. Zo wordt bij enkele percelen de schadedrempel (tabel 2) overschreden, terwijl bij omliggende percelen soms niet 1 groene bladluis wordt gevonden of een afname van groene bladluizen te zien is. We zien bovendien weinig gevleugelden, wat er op duidt dat er relatief weinig nieuwe bladluizen de percelen binnenvliegen. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Het is belangrijk om percelen te controleren alvorens een bespuiting uit te voeren. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden, eerder heeft geen zin.

Op enkele bietenpercelen in Zeeuws-Vlaanderen en op Texel is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht in welke gebieden een waarschuwing is verstuurd.

Blijf alert

Wij adviseren tot half juli wekelijks de bieten te blijven controleren, ondanks het feit dat het tot nu toe rustiger is dan in 2020. In 2019 lag de piek van bladluizen namelijk pas in de tweede helft van juni.

Tabel 1. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen 17 juni
Zeeuwse Eilanden
Walcheren
Noord-Beveland
Zuid-Beveland
Schouwen- Duiveland
Tholen/St. Philipsland 6 juni
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 3 juni
De Westhoek 9 juni
Midden-Brabant Zuid 3 juni
Rest West-Brabant
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne-Putten 6 juni
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt 3 juni
Goeree Overflakkee
Zuid-Holland vast

(incl. Haarlemmermeer)

Noord-Holland
Noord-Holland midden
Kop van Noord-Holland 14 juni
Wieringermeer 14 juni
Texel 17 juni
Flevoland
Oostelijk Flevoland 9 juni
Zuidelijk Flevoland 14 juni
Noordoostpolder
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente 3 juni
  Graafschap/Achterhoek 3 juni
  Lijmers/Oude IJssel 3 juni
  Bommelerwaard/Betuwe 9 juni
  Utrecht oost/Veluwe 9 juni
Oost-Brabant
De Kempen 3 juni
Rest Oost-Brabant
Limburg
Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg 3 juni

 

Schade door vergelingsziekte

Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 2 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is. Vanaf 15 juni is de schadedrempel naar 5 groene bladluizen per 10 planten gegaan, omdat rond deze tijd de bieten normaal gesproken sluiten of gesloten zijn. Op planten die groter zijn dan het 12-14-bladstadium, vermeerderen bladluizen zich minder makkelijk en bovendien is opbrengstschade geringer als bieten later geïnfecteerd raken. Het blijft nog wel opletten vanaf dat gewassen gesloten zijn. Op percelen die zijn overgezaaid of zijn achtergebleven in groei adviseren we om de schadedrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten te hanteren, totdat ook deze bieten het 12-14-bladstadium bereikt hebben.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

 

Advies insecticiden

Als de schadedrempel is overschreden, dan kunnen telers kiezen uit Closer of Batavia:

 • Closer (0,2 l/ha) kan ingezet worden tussen 1 april en 15 juli (maximaal één toepassing). Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
 • Batavia (0,45 l/ha) kan ook ingezet worden tussen 1 april en 15 juli (maximaal twee toepassingen met een interval van minimaal 14 dagen). Voor een verbeterde opname van dit product adviseren we om Robbester (1 l/ha) toe te voegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met resistente groene perzikluizen. Omdat het 1 juni is geweest, adviseren we ook geen Teppeki meer in te zetten, in verband met kans op overschrijding van de MRL. Dit geldt ook voor late oogst. Eenmaal een overschrijding van de MRL, blijft een overschrijding van de MRL.

Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin. Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die redenen dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt.

Meer informatie

Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

Foto 1. Wekelijks waarnemen van groene bladluizen op ieder perceel tot half juli is belangrijk. Er zijn namelijk grote verschillen in aantallen bladluizen tussen percelen.

Foto 2. Op het moment dat er meer dan 2 groene bladluizen per 10 planten op een perceel aanwezig zijn, wordt de schadedrempel overschreden. Alleen dan is het nodig om in te grijpen met Closer of Batavia.

Nog altijd grote variatie in aantallen bladluizen tussen percelen

6e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (14 juni 2021)

Bladluiswaarschuwing voor de Kop van Noord-Holland, Wieringermeer en Zuidelijk Flevoland.

Nog altijd zijn de verschillen in aantallen groene bladluizen tussen percelen ontzettend groot. Zo wordt bij enkele percelen de schadedrempel (tabel 2) overschreden, terwijl bij omliggende percelen soms niet 1 groene bladluis wordt gevonden of een afname van groene bladluizen te zien is. We zien bovendien weinig gevleugelden, wat er op duidt dat er relatief weinig nieuwe bladluizen de percelen binnenvliegen. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Het is belangrijk om percelen te controleren alvorens een bespuiting uit te voeren. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden, eerder heeft geen zin.

Op enkele bietenpercelen in de Kop van Noord-Holland, Wieringermeer en Zuidelijk Flevoland is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht in welke gebieden een waarschuwing is verstuurd.

Blijf alert

Wij adviseren tot half juli wekelijks de bieten te blijven controleren, ondanks het feit dat het tot nu toe rustiger is dan in 2020. In 2019 lag de piek van bladluizen namelijk pas in de tweede helft van juni.

De verwachting is echter wel dat de huidige verschillen tussen percelen in 2021 blijven bestaan en de bladluizen minder snel vermeerderen dan in 2020 vanwege de volgende redenen:

 • De vluchten van de bladluizen zijn dit jaar veel later en er zijn bovendien minder bladluizen die de percelen invliegen.
 • De planten zijn groter ten opzichte van 2020. Op veel percelen waar bladluizen worden gevonden, staan de bieten reeds in het acht- tot tienbladstadium, terwijl vorig jaar de planten in het kiemblad- tot tweebladstadium stonden op het moment van de eerste infecties. Bladluizen vermeerderen zich langzamer op oudere planten, waardoor dus de verwachting is dat de toenames minder hard zullen gaan dan in 2020.
 • Er zijn nu al volop natuurlijke vijanden aanwezig, terwijl dat vorig jaar op het begin van het seizoen niet zo was (zie ook ‘Natuurlijke vijanden in de bietenteelt in juni’). De natuurlijke vijanden zorgen er voor dat de luizenpopulaties zich minder snel kunnen opbouwen in het perceel.

Tabel 1. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuwse Eilanden
Walcheren
Noord-Beveland
Zuid-Beveland
Schouwen- Duiveland
Tholen/St. Philipsland 6 juni
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 3 juni
De Westhoek 9 juni
Midden-Brabant Zuid 3 juni
Rest West-Brabant
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne-Putten 6 juni
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt 3 juni
Goeree Overflakkee
Zuid-Holland vast

(incl. Haarlemmermeer)

Noord-Holland
Noord-Holland midden
Kop van Noord-Holland 14 juni
Wieringermeer 14 juni
Texel 17 juni
Flevoland
Oostelijk Flevoland 9 juni
Zuidelijk Flevoland 14 juni
Noordoostpolder
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente 3 juni
  Graafschap/Achterhoek 3 juni
  Lijmers/Oude IJssel 3 juni
  Bommelerwaard/Betuwe 9 juni
  Utrecht oost/Veluwe 9 juni
Oost-Brabant
De Kempen 3 juni
Rest Oost-Brabant
Limburg
Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg 3 juni

Schade door vergelingsziekte

Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 2 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is. Vanaf 15 juni gaat de schadedrempel naar 5 groene bladluizen per 10 planten, omdat rond deze tijd de bieten normaal gesproken sluiten of gesloten zijn. Op planten die groter zijn dan het 12-14-bladstadium, vermeerderen bladluizen zich minder makkelijk en bovendien is opbrengstschade geringer als bieten later geïnfecteerd raken. Het blijft nog wel opletten vanaf dat gewassen gesloten zijn. Op percelen die zijn overgezaaid of zijn achtergebleven in groei adviseren we om de schadedrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten te hanteren, totdat ook deze bieten het 12-14-bladstadium bereikt hebben.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

 Advies insecticiden

Als de schadedrempel is overschreden, dan kunnen telers kiezen uit Closer of Batavia:

 • Closer (0,2 l/ha) kan ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
 • Batavia (0,45 l/ha) kan ook ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Voor een verbeterde opname van dit product adviseren we om Robbester (1 l/ha) toe te voegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met resistente groene perzikluizen. Omdat het 1 juni is geweest, adviseren we ook geen Teppeki meer in te zetten, in verband met kans op overschrijding van de MRL. Dit geldt ook voor late oogst. Eenmaal een overschrijding van de MRL, blijft een overschrijding van de MRL.

Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin. Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die redenen dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt.

Meer informatie

Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:

 

Foto 1. Wekelijks waarnemen van groene bladluizen op ieder perceel tot half juli is belangrijk. Er zijn namelijk grote verschillen in aantallen bladluizen tussen percelen.

Foto 2. Op het moment dat er meer dan 2 groene bladluizen per 10 planten op een perceel aanwezig zijn, wordt de schadedrempel overschreden. Alleen dan is het nodig om in te grijpen met Closer of Batavia.

 

Nog altijd grote variatie in aantallen bladluizen tussen percelen

5e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (9 juni 2021)

Bladluiswaarschuwing voor De Westhoek, Oostelijk Flevoland, Bommelwaard/Betuwe en Utrecht Oost/Veluwe.

Nog altijd zijn de verschillen in aantallen groene bladluizen tussen percelen ontzettend groot. Zo wordt bij enkele percelen de schadedrempel (tabel 2) overschreden, terwijl bij omliggende percelen soms niet 1 groene bladluis wordt gevonden of zelfs een afname van groene bladluizen te zien is. We zien bovendien weinig gevleugelden, wat er op duidt dat er relatief weinig nieuwe bladluizen de percelen binnenvliegen. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Het is belangrijk om percelen te controleren alvorens een bespuiting uit te voeren. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden, eerder heeft geen zin.

Op enkele bietenpercelen in De Westhoek, Oostelijk Flevoland, Bommelwaard/Betuwe en Utrecht Oost/Veluwe is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht in welke gebieden een waarschuwing is verstuurd.

Blijf alert
Wij adviseren tot half juli wekelijks de bieten te blijven controleren, ondanks het feit dat het tot nu toe rustiger is dan in 2020. In 2019 lag de piek van bladluizen namelijk pas in de tweede helft van juni.

De verwachting is echter wel dat de huidige verschillen tussen percelen in 2021 blijven bestaan en de bladluizen minder snel vermeerderen dan in 2020 vanwege de volgende redenen:

 • De vluchten van de bladluizen zijn dit jaar veel later en er zijn bovendien minder bladluizen die de percelen invliegen.
 • De planten zijn groter ten opzichte van 2020. Op veel percelen waar bladluizen worden gevonden, staan de bieten reeds in het acht- tot tienbladstadium, terwijl vorig jaar de planten in het kiemblad- tot tweebladstadium stonden op het moment van de eerste infecties. Bladluizen vermeerderen zich langzamer op oudere planten, waardoor dus de verwachting is dat de toenames minder hard zullen gaan dan in 2020.
 • Er zijn nu al volop natuurlijke vijanden aanwezig, terwijl dat vorig jaar op het begin van het seizoen niet zo was (zie ook ‘Natuurlijke vijanden in de bietenteelt in juni’). De natuurlijke vijanden zorgen er voor dat de luizenpopulaties zich minder snel kunnen opbouwen in het perceel.

Tabel 1. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuwse Eilanden
Walcheren
Noord-Beveland
Zuid-Beveland
Schouwen- Duiveland
Tholen/St. Philipsland 6 juni
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 3 juni
De Westhoek 9 juni
Midden-Brabant Zuid 3 juni
Rest West-Brabant
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne-Putten 6 juni
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt 3 juni
Goeree Overflakkee
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

Noord-Holland
Noord-Holland vast
Texel
Flevoland
Oostelijk Flevoland 9 juni
Zuidelijk Flevoland
Noordoostpolder
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente 3 juni
  Graafschap/Achterhoek 3 juni
  Lijmers/Oude IJssel 3 juni
  Bommelerwaard/Betuwe 9 juni
  Utrecht oost/Veluwe 9 juni
Oost-Brabant
De Kempen 3 juni
Rest Oost-Brabant
Limburg
Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg 3 juni

 

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 2 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

 

Advies insecticiden
Als de schadedrempel is overschreden, dan kunnen telers kiezen uit Closer of Batavia:

 • Closer (0,2 l/ha) kan ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
 • Batavia (0,45 l/ha) kan ook ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Omdat dit middel eerst moet worden omgezet in een metaboliet, voordat het een werking heeft op bladluizen, adviseren we dit product niet als eerste in te zetten maar juist op een groter gewas. Voor een verbeterde opname van dit product adviseren we om Robbester (1 l/ha) toe te voegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met resistente groene perzikluizen. Omdat het 1 juni is geweest, adviseren we ook geen Teppeki meer in te zetten, in verband met kans op overschrijding van de MRL. Dit geldt ook voor late oogst. Eenmaal een overschrijding van de MRL, blijft een overschrijding van de MRL.

Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin. Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die redenen dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:


Foto 1. Wekelijks waarnemen van groene bladluizen op ieder perceel tot half juli is belangrijk. Er zijn namelijk grote verschillen in aantallen bladluizen tussen percelen.


Foto 2. Op het moment dat er meer dan 2 groene bladluizen op een perceel aanwezig zijn, wordt de schadedrempel momenteel overschreden. Alleen dan is het nodig om in te grijpen met Closer of Batavia.

 

Grote variatie in aantallen bladluizen tussen percelen

4e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (7 juni 2021)

Bladluiswaarschuwing voor Tholen/Sint Philipsland en Voorne-Putten.

In tegenstelling tot vorig jaar zijn de verschillen in aantallen groene bladluizen tussen percelen ontzettend groot. Zo wordt bij enkele percelen de schadedrempel (tabel 2) overschreden, terwijl bij omliggende percelen soms niet 1 groene bladluis wordt gevonden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Het is dus dit jaar nóg belangrijker dan vorig jaar om percelen te controleren alvorens een bespuiting uit te voeren.

Op enkele bietenpercelen op Tholen/Sint Philipsland en Voorne-Putten is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht in welke gebieden een waarschuwing is verstuurd.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden, eerder heeft geen zin.

Situatie ten opzichte van 2020
De situatie van de bladluizen is heel anders dan in 2020. In 2020 hadden we al heel vroeg in het seizoen te maken met massale vluchten van bladluizen, waardoor op vele percelen de schadedrempels werden overschreden. De verwachting is dat de huidige verschillen tussen percelen in 2021 blijven bestaan en de bladluizen minder snel vermeerderen dan in 2020 vanwege de volgende redenen:

 • De vluchten van de bladluizen zijn dit jaar veel later en er zijn bovendien minder bladluizen die de percelen invliegen.
 • De planten zijn groter ten opzichte van 2020. Op veel percelen waar bladluizen worden gevonden, staan de bieten reeds in het acht- tot tienbladstadium, terwijl vorig jaar de planten in het kiemblad- tot tweebladstadium stonden op het moment van de eerste infecties. Bladluizen vermeerderen zich langzamer op oudere planten, waardoor dus de verwachting is dat de toenames minder hard zullen gaan dan in 2020.
 • Er zijn nu al volop natuurlijke vijanden aanwezig, terwijl dat vorig jaar op het begin van het seizoen niet zo was (zie ook ‘Natuurlijke vijanden in de bietenteelt in juni’). De natuurlijke vijanden zorgen er voor dat de luizenpopulaties zich minder snel kunnen opbouwen in het perceel.

Tabel 1. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuwse Eilanden
Walcheren
Noord-Beveland
Zuid-Beveland
Schouwen- Duiveland
Tholen/St. Philipsland 6 juni
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 3 juni
Midden-Brabant Zuid 3 juni
Rest West-Brabant
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne-Putten 6 juni
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt 3 juni
Goeree Overflakkee
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

Noord-Holland
Noord-Holland vast
Texel
Oost- en Zuid-Flevoland
Noordoostpolder
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente 3 juni
  Graafschap/Achterhoek 3 juni
  Lijmers/Oude IJssel 3 juni
  Bommelerwaard/Betuwe
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen 3 juni
Rest Oost-Brabant
Limburg
Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg 3 juni

 

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 2 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

 

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin. Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die redenen dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt.

Als de schadedrempel wel is overschreden, dan kunnen telers kiezen uit Closer of Batavia:

 • Closer (0,2 l/ha) kan ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
 • Batavia (0,45 l/ha) kan ook ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Omdat dit middel eerst moet worden omgezet in een metaboliet, voordat het een werking heeft op bladluizen, adviseren we dit product niet als eerste in te zetten maar juist op een groter gewas. Voor een verbeterde opname van dit product adviseren we om Robbester (1 l/ha) toe te voegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met resistente groene perzikluizen. Omdat het 1 juni is geweest, adviseren we ook geen Teppeki meer in te zetten, in verband met kans op overschrijding van de MRL.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:


Foto 1. Wekelijks waarnemen van groene bladluizen op ieder perceel is belangrijk. Er zijn namelijk grote verschillen in aantallen bladluizen tussen percelen. Zo wordt soms de schadedrempel op het ene perceel ruimschoots overschreden, terwijl er op het andere perceel geen enkele groene bladluis te vinden is.


Foto 2. Op het moment dat er meer dan 2 groene bladluizen op een perceel aanwezig zijn, wordt de schadedrempel momenteel overschreden. Alleen dan is het nodig om in te grijpen met Closer of Batavia.

 

Percelen ZONDER bladluizen én percelen waar schadedrempel is overschreden

3e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (3 juni 2021)

Bladluiswaarschuwing voor Midden-Brabant Zuid, West-Brabant Zuid, Hoeksche Waard/IJsselmonde, Eiland van Dordt, Salland/Twente, Graafschap/Achterhoek, Lijmers/Oude IJssel, de Kempen en Zuid-Limburg.

In tegenstelling tot vorig jaar zijn de verschillen in aantallen groene bladluizen tussen percelen ontzettend groot. Zo wordt bij enkele percelen de schadedrempel (tabel 2) overschreden, terwijl bij omliggende percelen soms niet 1 groene bladluis wordt gevonden. Zie de ‘Bladluiswaarschuwingskaart’. Het is dus dit jaar nóg belangrijker dan vorig jaar om percelen te controleren alvorens een bespuiting uit te voeren.

Op enkele bietenpercelen in Midden-Brabant Zuid, West-Brabant Zuid, Hoeksche Waard/IJsselmonde, Eiland van Dordt, Salland/Twente, Graafschap/Achterhoek, Lijmers/Oude IJssel, de Kempen en Zuid-Limburg is de schadedrempel van groene bladluizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) voor de eerste keer overschreden. Groene luizen kunnen vergelingsziekte overbrengen, wat tot 50% schade kan leiden. In tabel 1 vindt u een overzicht in welke gebieden een waarschuwing is verstuurd.

Controleer uw perceel – ook in andere gebieden
De bladluiswaarschuwingsdienst adviseert telers alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren op aantallen groene bladluizen. Bekijk ook de video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden, eerder heeft geen zin.

Situatie ten opzichte van 2020
De situatie van de bladluizen is heel anders dan in 2020. In 2020 hadden we al heel vroeg in het seizoen te maken met massale vluchten van bladluizen, waardoor op vele percelen de schadedrempels werden overschreden. De verwachting is dat de huidige verschillen tussen percelen in 2021 blijven bestaan en de bladluizen minder snel vermeerderen dan in 2020 vanwege de volgende redenen:

 • De vluchten van de bladluizen zijn dit jaar veel later en er zijn bovendien minder bladluizen die de percelen invliegen.
 • De planten zijn groter ten opzichte van 2020. Op veel percelen waar bladluizen worden gevonden, staan de bieten reeds in het acht- tot tienbladstadium, terwijl vorig jaar de planten in het kiemblad- tot tweebladstadium stonden op het moment van de eerste infecties. Bladluizen vermeerderen zich langzamer op oudere planten, waardoor dus de verwachting is dat de toenames minder hard zullen gaan dan in 2020.
 • Er zijn nu al volop natuurlijke vijanden aanwezig, terwijl dat vorig jaar op het begin van het seizoen niet zo was (zie ook ‘Natuurlijke vijanden in de bietenteelt in juni’). De natuurlijke vijanden zorgen er voor dat de luizenpopulaties zich minder snel kunnen opbouwen in het perceel.

Tabel 1. Overzicht van bladluiswaarschuwingen per gebied

gebied 1e waarschuwing 2e waarschuwing 3e waarschuwing 4e waarschuwing
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuwse Eilanden
Walcheren
Noord-Beveland
Zuid-Beveland
Schouwen- Duiveland
Tholen/St. Philipsland
West- en Midden-Brabant
West-Brabant Zuid 3 juni
Midden-Brabant Zuid 3 juni
Rest West-Brabant
Zuid-Hollandse eilanden
Voorne Putten
Hoeksche Waard/Eiland van Dordt 3 juni
Goeree Overflakkee
Zuid-Holland

(incl. Haarlemmermeer)

Noord-Holland
Noord-Holland vast
Texel
Oost- en Zuid-Flevoland
Noordoostpolder
Friesland klei
Groningen klei
Noordelijk zand
Noordelijk dal/veen
Gelderland e.o.
  Salland/Twente 3 juni
  Graafschap/Achterhoek 3 juni
  Lijmers/Oude IJssel 3 juni
  Bommelerwaard/Betuwe
  Utrecht oost/Veluwe
Oost-Brabant
De Kempen 3 juni
Rest Oost-Brabant
Limburg
Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg 3 juni

 

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 2 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

 Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin. Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die redenen dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt.

Als de schadedrempel wel is overschreden, dan kunnen telers kiezen uit Closer of Batavia:

 • Closer (0,2 l/ha) kan ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
 • Batavia (0,45 l/ha) kan ook ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Omdat dit middel eerst moet worden omgezet in een metaboliet, voordat het een werking heeft op bladluizen, adviseren we dit product niet als eerste in te zetten maar juist op een groter gewas. Voor een verbeterde opname van dit product adviseren we om Robbester (1 l/ha) toe te voegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met resistente groene perzikluizen. Omdat het 1 juni is geweest, adviseren we ook geen Teppeki meer in te zetten, in verband met kans op overschrijding van de MRL.

Meer informatie

Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:
– ˈCursus tellen en herkennen van bladluizen in suikerbietenˈ.
– De presentatie ˈHerkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbietenˈ.
– Teelthandleiding ’10.3.3.4 Bladluizen’.
– Teelthandleiding ’10.7.2 Vergelingsziekte’.
– Teelthandleiding ‘10.3.5 Natuurlijke vijanden’.
– Video ‘Controle bietenperceel op groene bladluizen’.


Foto 1. Wekelijks waarnemen van groene bladluizen op ieder perceel is belangrijk. Er zijn namelijk grote verschillen in aantallen bladluizen tussen percelen. Zo wordt soms de schadedrempel op het ene perceel ruimschoots overschreden, terwijl er op het andere perceel geen enkele groene bladluis te vinden is.


Foto 2. Op het moment dat er meer dan 2 groene bladluizen op een perceel aanwezig zijn, wordt de schadedrempel momenteel overschreden. Alleen dan is het nodig om in te grijpen met Closer of Batavia.

Wees alert, maar zet insecticiden niet preventief in

2e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (27 mei 2021)

Nog steeds wordt de schadedrempel van de groene bladluizen slechts sporadisch overschreden. Omdat het op de betreffende percelen net afgezette jonge bladluizen betreft en er nog veel percelen zijn waar nog helemaal geen groene bladluizen worden aangetroffen, worden er nog geen waarschuwingen verstuurd. Uiteraard is het wel belangrijk om de bladluissituatie op de percelen wekelijks te blijven volgen. Zet insecticiden alleen in indien de schadedrempel is overschreden, eerder heeft geen zin.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin. Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die redenen dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt.

Als de schadedrempel wel is overschreden, dan kunnen telers tot 1 juni kiezen uit Teppeki, Closer of Batavia. Na 1 juni kan gekozen worden uit Closer of Batavia:

 • Teppeki (0,14 kg/ha) niet inzetten na het 10-bladstadium. Maar zeker ook niet later dan 1 juni! Bij later inzetten is er kans op overschrijding van de MRL, ook bij late oogst, waardoor bieten niet geleverd mogen worden.
 • Closer (0,2 l/ha) kan ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
 • Batavia (0,45 l/ha) kan ook ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Omdat dit middel eerst moet worden omgezet in een metaboliet, voordat het een werking heeft op bladluizen, adviseren we dit product niet als eerste in te zetten maar juist op een groter gewas. Voor een verbeterde opname van dit product adviseren we om Robbester (1 l/ha) toe te voegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met resistente groene perzikluizen.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:


Foto 1. Een groene perzikluis met twee jonge luisjes. Dit is een algemeen beeld op de enkele percelen waar groene bladluizen worden aangetroffen. Ongevleugelde volwassen (grote) bladluizen duiden op opgebouwde populaties. Daar is momenteel nog geen sprake van.

 

Weinig bladluizen in suikerbieten

1e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst (12 mei 2021)

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn gelukkig nog maar weinig bladluizen te vinden in suikerbieten. Op een aantal percelen zijn al wel enkele groene perzikluizen en/of zwarte bonenluizen aangetroffen. Op slechts één perceel is de schadedrempel overschreden van groene bladluizen, maar dit betrof nog maar net afgezette bladluizen en geen opgebouwde populatie. Uiteraard blijft het wel altijd belangrijk om wekelijks de aantallen bladluizen in suikerbieten te tellen om schade te voorkomen. Zet insecticiden pas in op het moment dat de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin.

Schade door vergelingsziekte
Groene bladluizen kunnen vergelingsziekte overbrengen. Vergelingsziekte kan veroorzaakt worden door drie verschillende virussen (BYV, BMYV en BChV). Bij overschrijding van de schadedrempel is het belangrijk om in te grijpen, anders kan de schade oplopen tot wel 50% opbrengstderving. In tabel 1 is te zien bij welke aantallen groene bladluizen ingrijpen noodzakelijk is.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de groene bladluizen.

periode aantal groene bladluizen per tien planten
april, mei en eerste helft juni meer dan twee
tweede helft juni meer dan vijf
eerste helft juli meer dan vijftig

Zuigschade door zwarte bonenluizen
Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade en zijn zeer slechte overbrengers van de vergelingsvirussen. Daarom ligt de schadedrempel ook veel hoger dan die van de groene bladluizen. Ingrijpen is alleen nodig als 50% van de planten bezet is met gemiddeld 30-50 zwarte bonenluizen. Zie ook tabel 2.

Tabel 2. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Advies insecticiden
Wij adviseren om insecticiden pas in te zetten als de schadedrempel is overschreden. Eerder inzetten heeft geen zin. Als de schadedrempel wel is overschreden, dan kunnen telers kiezen uit Teppeki, Closer of Batavia:

 • Teppeki (0,14 kg/ha) niet inzetten na het 10-bladstadium. Maar zeker ook niet later dan 1 juni! Bij later inzetten is er kans op overschrijding van de MRL, ook bij late oogst.
 • Closer (0,2 l/ha) kan ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.
 • Batavia (0,45 l/ha) kan ook ingezet worden tussen 1 april en 15 juli. Omdat dit middel eerst moet worden omgezet in een metaboliet, voordat het een werking heeft op bladluizen, adviseren we dit product later in het seizoen. Een uitzondering hierop is als er ook tripsen aanwezig zijn naast bladluizen, aangezien dit middel het enige middel is dat ook werkt tegen tripsen. Voor een verbeterde opname van dit product adviseren we om Robbester (1 l/ha) toe te voegen. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Na een gewasbehandeling percelen nog minimaal twee weken vrijhouden van bloeiende onkruiden.

Bij overschrijding van de schadedrempel van de zwarte bonenluis kan ook Pirimor (0,4 kg/ha) worden ingezet. Dit middel adviseren we niet bij aanwezigheid van groene bladluizen in verband met resistente groene perzikluizen.

Omdat de groene perzikluizen de vergelingsvirussen op een andere manier ((semi-) persistente manier) overbrengen dan virussen in pootgoed en tulpen (veelal non-persistente manier) is de aanpak van de virussen anders. Middelen zoals olie en pyrethroïden zijn om die redenen dan ook niet effectief in de virusbeheersing in de bietenteelt.

Meer informatie
Meer informatie over het tellen en herkennen van bladluizen en natuurlijke vijanden is te vinden in:


Foto 1. Een groene perzikluis met twee jonge luisjes. Dit is een algemeen beeld op de enkele percelen waar groene bladluizen worden aangetroffen. Ongevleugelde volwassen (grote) bladluizen duiden op opgebouwde populaties. Daar is momenteel nog geen sprake van.


Foto 2. Een paar jonge zwarte bonenluizen op een jonge bietenplant. Ze brengen in dit stadium pas schade toe als er op meer den 50% van de planten meer dan 30-50 zwarte bonenluizen zitten.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant