Actieve deelname aan kennisbijeenkomsten onkruidbeheersing 2023

In maart heeft het IRS vier kennisbijeenkomsten gehouden voor in totaal 77 teeltadviseurs. De deelnemers waren tevreden over de inhoud van de workshop. Vooral de onderdelen herkennen van onkruiden en mechanische onkruidbeheersing scoorden hoog. In dit bericht een kort beeldverslag van de vier bijeenkomsten.
De in de workshops gebruikte sheets kunt u hier terugvinden: 


Iedere workshop telde het maximum aantal van twintig deelnemers. Enthousiast praatte Sjef van der Heijden (IRS) de deelnemers bij over geïntegreerde onkruidbeheersing in suikerbieten, het lage-doseringen-systeem en de uitdagingen voor de toekomst.


Daarna werd de groep in tweeën gesplitst. Eerst kreeg de ene groep in het diagnostieklab in het BeetLab uitleg van Sjef van der Heijden over onkruidherkenning en welke apps of websites daarbij kunnen helpen.


Sjef had 27 potjes en 28 onkruiden verzameld. Iedere groep ging aan de slag met onkruidherkenning. 


Daarbij werd ook gebruik gemaakt van digitale toepassingen op de smartphones.


Aan het einde werden door Sjef de juiste namen gegeven van de 28 onkruiden. 


De andere helft van de groep kreeg gelijktijdig uitleg over mechanische onkruidbeheersing door Jan-Kees Boonman (IRS).


Daarbij werd ook stilgestaan bij het gebruik van een wiedeg met instelmogelijkheden voor de veerdruk. Vanaf het vierbladstadium van de biet kan geëgd worden. 


Bij de schoffel liet Jan-Kees Boonman de verschillende messen en mogelijkheden zien om jonge bieten- of cichoreiplanten te beschermen, zoals loofbeschermplaten of beschermschijven. 


Hier worden L-messen (linker twee op de foto) getoond, die geschikt zijn om kort langs een jong gewas te schoffelen.  


Als afsluiting van het mechanische deel werd stil gestaan bij een van de robots die al beschikbaar is voor onkruidbestrijding. In dit geval de FarmDroid. Deze machine zaait en schoffelt volledig autonoom bieten en cichorei. 

Vervolgens wisselden na de koffiepauze de groepen in het BeetLab.


Voor de bespreking van de twee cases ging de groep uiteen in vier kleine subgroepjes. Men ging aan de slag met een opdracht om aan de hand van een aantal gegevens een onkruidbeheersingsadvies te formuleren. 


Na afloop van de cases gaven Sjef van der Heijden of Jan-Kees Boonman aan hoe zij naar een dergelijke case zouden kijken en welke punten ze in ogenschouw nemen. 


Aan het einde van iedere workshop werd geïnventariseerd wat iedereen geleerd had of wat goed ging en welke punten ze nog graag zouden willen leren een volgende keer of als tip wilden meegeven. 

Alle deelnemers bedankt voor deelname, het enthousiast mee doen en de complimenten en suggesties voor een volgende keer!  

Uitgelicht: Chemische onkruidbeheersing in suikerbieten.

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant