Aandachtspunten bij het zaaien

De eerste bieten zijn inmiddels gezaaid dankzij de weersomslag na de recente stormen. Ook de komende dagen wordt gunstig weer verwacht. Hieronder volgen enkele aandachtspunten om voorafgaand en tijdens het zaaien mee te nemen.

Vooraf

Ga allereerst na of de grond geschikt is om te berijden. Het is beter dit eerst met een spade te controleren dan door met de trekker het land op te rijden. Is de grond nog kneedbaar en valt deze niet uiteen, dan is het verstandiger om nog af te wachten.

Controleer voorafgaand aan het zaaien de zaaimachine op de volgende punten:

  • de zaaikouters. Versleten zaaikouters leveren slecht zaaiwerk door een onregelmatige plantafstand. Bij het zaaien in een groenbemester verdient het de aanbeveling om sleufkouters te vervangen door schijfkouters om stropen te voorkomen;
  • afstrijkers, uitwerpers en schijven. Slijtage of vuil kan de kwaliteit van het zaaien negatief beïnvloeden. Ook lagers, kettingen, markeurs en scharnierpunten dienen schoon te zijn. Door aan de wielen van de zaaimachine te draaien krijgt u een indruk of alles soepel loopt;
  • de zaaidiepte. Wanneer niet alle elementen op gelijke hoogte boven een vlakke ondergrond hangen is het verstandig om de zaaimachine zo af te stellen dat de zaaidiepte over de hele breedte gelijk is. Het uitgangspunt hierbij is dat in een vlak zaaibed gezaaid kan worden.

De eerste rondgangen

Controleer bij de eerste rondgangen:

  • de zaaiafstand (nameten in de zaaivoor). De zaaiafstand moet voldoende zijn om met de verwachte veldopkomst 70.000 tot 90.000 planten per hectare te halen. Bij een veldopkomst van 80% zal de afstand 20 cm moeten zijn;
  • de zaaidiepte. De zaadjes moeten in de vochtige (aangedrukte) grond liggen;
  • afstelling van de markeurs of en de correctie van de gps. De afstand tussen de sluitrijen van twee gangen moet 50 cm zijn. Controleer (ook bij het gebruik van gps) of dit overeenkomt.

Tijdens

Controleer tijdens het zaaien met enige regelmaat:

  • de zaaidiepte. De zaadjes moeten in de vochtige grond liggen;
  • of de kouters niet verstopt zijn;
  • of de voorraad in de zaadbakken voldoende is.


Door een regelmatige controle blijft u verzekerd van een goede inzaai.

Enkele andere aandachtspunten over de zaaimachine vindt u in het hoofdstuk Zaaien van de teelthandleiding.

Aandachtspunten bij het zaaien

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant