3 tips tegen plantwegval door bodemplagen

Net na kieming zijn jonge bietenplanten zeer kwetsbaar voor vraat door insecten. Enkele beten kunnen al zorgen voor plantwegval van net gekiemde bieten. Schade door bodemplagen kan nooit volledig voorkomen worden, maar er kunnen wel een aantal maatregelen genomen worden bij zaai om de schade te beperken. Onder andere het zaaibed, zaaidiepte, temperatuur na zaai, toepassing van Force en/of granulaten hebben een invloed op vraatschade. Hier volgen 3 tips om plantwegval na zaai tegen te gaan.

  1. Maak het zaaibed niet te los

In een los zaaibed kunnen bodeminsecten zich beter voortbewegen dan wanneer het zaaibed vaster is. Hierdoor kunnen ze gemakkelijker van plant naar plant gaan en dus meer schade veroorzaken. Het kan helpen om een zaaibed twee keer klaar te maken of licht aan te rollen indien er veel bodeminsecten worden verwacht. Let er hierbij wel op dat het zaaibed ook weer niet te vast komt te liggen, omdat dit kan leiden tot andere problemen.


Foto 1. In een los zaaibed veroorzaken bodeminsecten meer schade dan in een vast zaaibed.

  1. Geef de planten een snelle start

Wanneer bieten dieper dan 2 cm worden gezaaid, zijn de planten langer onderweg naar de oppervlakte. Hierdoor zijn ze ook langer kwetsbaar om weg te vallen door vraat van bodemplagen. Daarnaast zorgen koude en natte omstandigheden na zaai ook voor een trage groei. Hoewel we het weer niet kunnen beïnvloeden, kan soms raadzaam zijn zaai een aantal dagen uit te stellen als er warmer weer op komst is.


Foto 2. Planten staan sneller boven en zijn minder lang kwetsbaar om weg te vallen door vraat wanneer de bieten niet te diep gezaaid zijn.

  1. Toepassing van Force of granulaten geeft bescherming

Toevoeging van Force (tefluthrin) aan het zaad geeft tot op zekere hoogte bescherming tegen vraat aan de wortels. Omdat de bescherming niet volledig is, is het zelfs bij pillenzaad met Force belangrijk om bovengenoemde maatregelen te nemen. Daarnaast veroorzaakt (te) diep zaaien niet alleen een tragere start, maar wordt de werking van Force ook minder, doordat het alleen bescherming biedt rondom de pil waardoor bij diepe zaai het hypocotyl niet beschermd is. Bij hoge druk van insecten zal de werking van Force ook onvoldoende zijn.

Granulaat Vydate 10G wordt niet standaard geadviseerd voor de beheersing van bodeminsecten, alleen voor de beheersing van een aantal aaltjes. Het heeft echter ook een werking tegen bodemplagen. Indien Vydate 10G wordt ingezet tegen aaltjes, is het niet nodig aanvullend Force toe te passen, tenzij ritnaalden of emelten worden verwacht. Voor een goede werking van Vydate 10G is het belangrijk dat de grond voldoende vochtig is.

Sinds dit jaar is ook het granulaat Belem beschikbaar in de bietenteelt. Dit zou ingezet kunnen worden tegen ritnaalden, in andere gewassen heeft dit namelijk werking tegen schade door ritnaalden. De werking op andere bodemplagen en in de bieten is onbekend.


Foto 3. Force geeft bescherming tegen vraat. Het is ook hier belangrijk om niet te diep te zaaien.

Meer informatie

Plantwegval door bodemplagen kan veroorzaakt worden door een aantal insecten. Welke insecten dit zijn en wanneer deze verwacht kunnen worden op het perceel staat beschreven in de teelthandleiding, bodemplagenschema en het artikel ‘Beheersing van bodeminsecten vergt een geïntegreerde aanpak’. De werking van Force en Vydate 10G op de verschillende bodemplagen staat beschreven in het gewasbeschermingsbulletin.

 

3 tips tegen plantwegval door bodemplagen

Contactpersoon

Linda Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant