Nu al werken aan bladschimmelbestrijding 2022!
Bladschimmelbestrijding nu niet meer rendabel
Wat te doen met tarragrond?
Rooiverlies beperken bij door aphanomyces aangetaste bieten
Pak emelten preventief aan
Schieters weghalen blijft nodig
Blijf alert op bladschimmels!
Benut de mogelijke voordelen van vroegbestelling suikerbietenzaad
Mogelijke oorzaken geelverkleuring op een rij
Nieuws uit de bietenkliniek: zwarte houtvatenziekte
Cercospora en stemphylium gevonden in IRS-gebied Friesland-klei
Nieuws uit de bietenkliniek: er zijn weer blinkers waargenomen!