Gewasbeschermingsbulletin: Inleiding en artikel

Inleiding:

Dit bulletin is een naslagwerk voor ziekten en plagen en onkruidbeheersing in de suikerbietenteelt. Dit bulletin is ook beschikbaar op de site (www.irs.nl/gewasbeschermingsbulletin) en in de IRS-app (te downloaden via www.irs.nl/app). Het kan dienen als naslagwerk gedurende het groeiseizoen of en hoe ziekten, plagen en onkruiden aangepakt kunnen worden. U kunt dit bulletin ook als pdf openen.

Er zijn ook extra artikelen in het bulletin toegevoegd:

Kansen en uitdagingen in de bietenteelt

Zoals elk jaar heeft het IRS weer een gewasbeschermingsbulletin opgesteld waarin alle adviezen over de beheersing van ziekten en plagen en onkruid zijn gebundeld.

Hopelijk komen er nog extra middelen beschikbaar die (tijdelijk) worden toegelaten in de bietenteelt. Wanneer dit het geval is, zullen we dit via onze site en de nieuwsbrief bekend maken: www.irs.nl/nieuwsbrief.

Door klimaatverandering is het weer in Nederland gunstiger geworden voor suikerbieten: hogere temperaturen in het voorjaar en meer zon. Extreme warmte en droogte doen dit voordeel in sommige jaren echter weer teniet. Ook krijgen we te maken met meer aantastingen door ziekten en plagen. Het telen van bieten is de afgelopen jaren niet eenvoudiger geworden. Het pakket aan chemische gewasbeschermingsmiddelen is kleiner geworden en door resistentieontwikkeling is de beheersing van bijvoorbeeld bladschimmels en de groene perzikluis lastiger geworden. De timing van de toepassingen van middelen wordt steeds belangrijker om een goede werking te krijgen. Ook de kosten voor de teelt stijgen. Gelukkig staat daar tegenover dat de suikerprijs op de wereldmarkt behoorlijk gestegen is. Met vertraging zal zich dat ook vertalen in een betere bietenprijs.

De zoektocht naar alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen gaat door. Hier wordt veel in geïnvesteerd. Zonder chemie wordt het heel lastig, maar er zijn zeker mogelijkheden om bieten te telen met minder inzet van middelen. Minder chemie hoeft niet te leiden tot hogere kosten. In de proeven van het IRS van 2021 scoorden de objecten waarin twee LDS-bespuitingen gecombineerd werden met mechanische onkruidbestrijding, lager qua kosten dan het standaardsysteem met vier LDS- bespuitingen. Dat zal wellicht niet elk jaar het geval zijn, want elk jaar is anders, maar het geeft wel aan dat dit soort ontwikkelingen niet per definitie kosten verhogend (hoeven) te zijn. Ook de veredeling gaat door. De kwekers werken aan robuustere rassen, bijvoorbeeld doordat ze beter scoren qua bladgezondheid. Deze trend zet door.

Samen met Cosun Beet Company ontwikkelt het IRS modellen voor een op maat gesneden advies. Dit wordt beschikbaar gesteld via de BAS-app. Zo krijgt u als teler de hulpmiddelen om uw gewas gezond en productief te houden en daarmee de teelt rendabel.

Jan Willem van Roessel, directeur IRS

Gewasbeschermingsbulletin: Inleiding en artikel

Mogelijk ook interessant