‘Dàg, Onkruid’ 3 juni 2021

UITNODIGING, Meld je aan voor het LIVE-Webinar!

De landelijke “Dàg, Onkruid 2021” gaat ONLINE!

Op 3 juni organiseren WUR | Open Teelten, IRS, Cosun Beet Company en Sensus samen met Agrio de Dàg, Onkruid 2021. Deze vindt ONLINE plaats via een LIVE WEBINAR van ongeveer 90 minuten, aangevuld met drie inhoudelijke video’s. Bij het webinar zitten 5 gasten aan tafel: onderzoekers van IRS en WUR en vertegenwoordigers vanuit Cosun Beet Company en Sensus.

Het is duidelijk dat de onkruidbeheersing in de komende tien jaar flink gaat veranderen. Om goed voorbereid te zijn op deze verandering wil de organisatie telers, loonwerkers en adviseurs in kennis stellen van de laatste stand van zaken vanuit onderzoek. Naast innovatieve technieken is er met name aandacht voor toepassingen die nu al praktijkrijp zijn.

Naast het webinar heeft u als bezoeker de mogelijkheid om online nog drie inhoudelijke blokken te bekijken, waarin medewerkers van WUR, IRS en Sensus uitleg geven bij de proeven en demo’s op locatie Vredepeel van WUR | Open Teelten. De video’s zijn vanaf 3 juni te vinden op www.onkruiddag.nl.

De focus ligt op onkruidbeheersing op de zandgronden in met name suikerbieten en cichorei. Maar er is ook aandacht voor andere teelten in het zuid oostelijk zandgebied.

De thema’s zijn:

  • volledig niet-chemische onkruidbestrijding
  • nieuwe strategieën: combinatie van chemische en niet-chemische maatregelen
  • innovatieve technieken.

Naast de inbreng vanuit de kennisinstellingen zijn er per thema ook filmpjes te bekijken van deelnemende bedrijven, die hun producten en/of machines rondom onkruidbestrijding onder de aandacht willen brengen.

MELD U HIER AAN

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant