Insectenwijzer

In de bietenteelt komen vele soorten insecten voor. Een deel van deze insecten kan schade veroorzaken, maar vele insecten hebben juist een nuttige functie. Om te bepalen of ingrijpen noodzakelijk is, is het dus ook belangrijk om de insecten te herkennen. Op onderstaande dia vindt u de meest belangrijke insecten, die u kunt tegenkomen in de suikerbieten. Door op de plusjes te klikken krijgt u meer informatie over het betreffende insect. Als u rechtsboven op de dia klikt wordt de dia beeldvullend getoond.

Bladschimmelwaarschuwingen

In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels.
Start bladschimmelkaart »