Insectenwijzer

In de bietenteelt komen vele soorten insecten voor. Een deel van deze insecten kan schade veroorzaken, maar vele insecten hebben juist een nuttige functie. Om te bepalen of ingrijpen noodzakelijk is, is het dus ook belangrijk om de insecten te herkennen. Op onderstaande dia vindt u de meest belangrijke insecten, die u kunt tegenkomen in de suikerbieten. Door op de plusjes te klikken krijgt u meer informatie over het betreffende insect. Als u rechtsboven op de dia klikt wordt de dia beeldvullend getoond.

Blijf gratis op de hoogte

Ook op de hoogte blijven van het laatste bietennieuws? Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief»

Applicatie stikstofbemesting

Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen. Bereken de optimale stikstofgift »

Applicatie Kalkbemesting

Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste pH-verhoging te realiseren. Start de applicatie kalkbemesting »