IRS App IRS Applicatie

Home – Ziekten & Plagen

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement

Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel. Start applicatie witte bietencysteaaltjesmanagement »

Bladluisbeheersing

Pas bij een overschrijding van de schadedrempel van groene bladluizen is het zinvol om een bespuiting uit te voeren. Informatie over de toegelaten middelen en toepassingsvoorwaarden is te vinden in de Teelthandleiding.

Teelthandleiding

9. Diagnostiek
Mocht u er niet achter komen wat er met uw bieten aan de hand is, dan kunt u via de medewerkers van de suikerindustrie en anderen, zoals gewasbeschermingshandel, coöperaties of Delphy, een monster opsturen.

Infectiewaarde Cercospora
Om de kaart groter te openen, klik hier.

Applicatie Ziekten & plagen

Deze vernieuwde app beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Van verschillende groeistadia zijn foto’s vastgelegd. Via een beslisboom kan per groeistadium de veroorzaker van de symptomen gevonden worden. Ook zijn de beschrijvingen en foto’s van biologische bestrijders (natuurlijke vijanden) van plagen in de bietenteelt toegevoegd.

Start applicatie »

Gewasbeschermingsbulletin 2023

Lees hier alle gewasbeschermingsadviezen. De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2023 is als bijlage bij Cosun Magazine 1 verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Lees meer »

Bladschimmelwaarschuwingen
In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel (rood) of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels.

Klik hier om de bladschimmelkaart groter te openen »
Bewaaradvies NEERSLAG
‘Bewaaradvies neerslag’ is vooral bedoeld om het moment te bepalen waarop de hoop bij voorkeur afgedekt dient te zijn voordat neerslag van betekenis gaat vallen. Via ‘bewaaradvies neerslag’ wordt inzichtelijk wanneer de weersverwachtingen zodanig zijn dat afdekken met vliesdoek aanbevolen wordt.

Klik hier om de kaart groter te openen »
Bladschimmelbeheersing Deel 5: Middelenkeuze
In deze video vertelt het IRS over het huidige middelenpakket ter bestrijding van bladschimmels. Verschillende categorieën van middelen worden kort toegelicht. Deze video is het vijfde deel in een serie van vijf over de beheersing van bladschimmels.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 4: Gebruik infectiewaarden
In deze video vertelt het IRS hoe de infectiewaarden uit de BAS-app gebruikt kunnen worden om de strategie voor de beheersing van bladschimmels te optimaliseren. Deze video is het vierde deel in een serie van vijf over de beheersing van bladschimmels.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 3: Rasgevoeligheid
In deze video vertelt het IRS hoe het kenmerk voor rasgevoeligheid cercospora op de rassenlijst geïnterpreteerd kan worden. Deze video is het derde deel in een serie van vijf over de beheersing van bladschimmels.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 2: Herkennen
In het tweede filmpje van een serie van drie gaat Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen in suikerbieten bij het IRS, in op de herkenning van de verschillende bladschimmels en het verschil met de bacterie pseudomonas.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 1: Waarnemen
Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen bij het IRS, gaat in op de eerste stap in de beheersing van bladschimmels in suikerbieten: hoe de waarnemingen het beste gedaan kunnen worden.
Klik Hier
Herkenning van bodeminsecten
Bodeminsecten kunnen voor plantwegval zorgen in de teelt van suikerbieten. Bij schade is ingrijpen vaak niet meer mogelijk. Voor de beheersing van bodeminsecten is het belangrijk de verschillende insecten te herkennen. In deze video wordt beschreven hoe u bietenkevers, ritnaalden, wortelduizendpoten, miljoenpoten, ondergrondse springstaarten en emelten kunt herkennen en welk schadebeeld ze veroorzaken.
Klik Hier
Herkenning en beheersing van trips
Tripsen kunnen jonge bietenplanten aantasten tot aan het tweebladstadium. In deze video gaan we in op de herkenning en de beheersing van tripsen.
Klik Hier
Beheersing bietenvlieg in het voorjaar
De bietenvlieg veroorzaakt aantasting aan bieten. Uit IRS-proefveldresultaten van de afgelopen jaren is een nieuwe schadedrempel bepaald voor bestrijding van de eerste generatie. In veel gevallen kan een bespuiting tegen de bietenvlieg niet uit. In deze video komen de aandachtspunten voor de beheersing van de bietenvlieg aan de orde.
Klik Hier
Vergelingsziekte
Vanaf juni kunnen op bietenpercelen haarden van vergelingsziekte zichtbaar worden. Hierdoor kan opbrengstderving ontstaan. In deze video gaat Levine de Zinger in op vergelingsziekte; welke bladluizen dragen het over, hoeveel schade veroorzaakt het, hoe vindt de infectie plaats en hoe kun je zien wanneer een plant geïnfecteerd is.
Klik Hier
Controle bietenperceel op groene bladluizen
Vergelingsziekte kan tot 50% schade veroorzaken in suikerbieten. Er is een schadedrempel om te bepalen of ingrijpen nodig is. Voor het bepalen van deze schadedrempel is het belangrijk om de aantallen groene luizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) te tellen.
Klik hier
Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk
Vergelingsziekte kan tot wel 50% schade veroorzaken in suikerbieten. De virussen die deze ziekte veroorzaken, worden overgebracht door groene bladluizen. In deze video geeft Elma Raaijmakers uitleg over de invloed van vergelingsziekte, de wekelijkse waarnemingen voor het bepalen van de schadedrempel en de beheersing van bladluizen en daarmee vergelingsziekte.
Klik hier
Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt
In de bietenteelt komen diverse bovengrondse insecten voor. In deze video gaan we in op de herkenning en de beheersing van de belangrijkste bovengrondse insecten.
Klik Hier
Het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte te beheersen
In deze video is te zien hoe we bij het IRS onderzoek doen naar het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte in suikerbieten te beheersen.
Klik Hier
Beheersing van vergelingsziekte met rijenbespuitingen, groene middelen en door verhogen plantweerbaarheid
In deze video is te zien hoe we bij het IRS onderzoek doen naar de reductie van insecticiden voor de beheersing van bladluizen en vergelingsziekte.
Klik Hier
Muizenvraat in suikerbieten voorkomen
Omdat het in maart vaak nog relatief koud is, kiemen de bieten traag. Hierdoor neemt het risico op muizenschade toe en ligt schade door muizenvraat op de loer. In deze video aandacht voor het tijdig aanbieden van alternatief voer.
Klik Hier
Previous
Next

Insectenherkenning

Als u rechtsboven in de dia op het grijze vierkantje klikt wordt de dia beeldvullend getoond. Door op de plusjes te klikken krijgt u meer informatie over het betreffende insect.

IRS op X