Home – Ziekten & Plagen

Bladluisbeheersing

Bij overschrijding van de schadedrempel van groene bladluizen kunnen telers in 2022 gebruik maken van Teppeki, Closer of Batavia. Closer en Batavia hebben een vrijstelling van 1 april tot en met 15 juli 2022. Meer informatie over de toepassingsvoorwaarden is te vinden in de Teelthandleiding.

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement

Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel.

Start applicatie witte bietencysteaaltjesmanagement »

Teelthandleiding

9. Diagnostiek
Mocht u er niet achter komen wat er met uw bieten aan de hand is, dan kunt u via de medewerkers van de suikerindustrie en anderen, zoals gewasbeschermingshandel, coöperaties of Delphy, een monster opsturen.

Bladluiswaarschuwingskaart
Klik hier om de kaart groter te openen.

Applicatie Ziekten & plagen

Deze vernieuwde app beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Van verschillende groeistadia zijn foto’s vastgelegd. Via een beslisboom kan per groeistadium de veroorzaker van de symptomen gevonden worden. Ook zijn de beschrijvingen en foto’s van biologische bestrijders (natuurlijke vijanden) van plagen in de bietenteelt toegevoegd.

Start applicatie »

 

Bladschimmelwaarschuwingen
In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel (rood) of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels.
Infectiewaarde Cercospora
Om de kaart groter te openen, klik hier.

Gewasbeschermingsbulletin 2022

Lees hier alle gewasbeschermingsadviezen. De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2022 zal als bijlage bij Cosun Magazine verschijnen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.

Lees meer »

Insectenherkenning

Als u rechtsboven in de dia op het grijze vierkantje klikt wordt de dia beeldvullend getoond. Door op de plusjes te klikken krijgt u meer informatie over het betreffende insect.

Muizenvraat in suikerbieten voorkomen
Omdat het in maart vaak nog relatief koud is, kiemen de bieten traag. Hierdoor neemt het risico op muizenschade toe en ligt schade door muizenvraat op de loer. In deze video aandacht voor het tijdig aanbieden van alternatief voer.
Klik Hier
Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt
In de bietenteelt komen diverse bovengrondse insecten voor. In deze video gaan we in op de herkenning en de beheersing van de belangrijkste bovengrondse insecten.
Klik Hier
Beheersing bietenvlieg in het voorjaar
De bietenvlieg veroorzaakt aantasting aan bieten. Uit IRS-proefveldresultaten van de afgelopen jaren is een nieuwe schadedrempel bepaald voor bestrijding van de eerste generatie. In veel gevallen kan een bespuiting tegen de bietenvlieg niet uit. In deze video komen de aandachtspunten voor de beheersing van de bietenvlieg aan de orde.
Klik Hier
Herkenning en beheersing van trips
Tripsen kunnen jonge bietenplanten aantasten tot aan het tweebladstadium. In deze video gaan we in op de herkenning en de beheersing van tripsen.
Klik Hier
Controle bietenperceel op groene bladluizen
Vergelingsziekte kan tot 50% schade veroorzaken in suikerbieten. Er is een schadedrempel om te bepalen of ingrijpen nodig is. Voor het bepalen van deze schadedrempel is het belangrijk om de aantallen groene luizen (groene perzikluizen, sjalottenluizen en aardappeltopluizen) te tellen.
Klik hier
Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk
Vergelingsziekte kan tot wel 50% schade veroorzaken in suikerbieten. De virussen die deze ziekte veroorzaken, worden overgebracht door groene bladluizen. In deze video geeft Elma Raaijmakers uitleg over de invloed van vergelingsziekte, de wekelijkse waarnemingen voor het bepalen van de schadedrempel en de beheersing van bladluizen en daarmee vergelingsziekte.
Klik hier
Vergelingsziekte
Vanaf juni kunnen op bietenpercelen haarden van vergelingsziekte zichtbaar worden. Hierdoor kan opbrengstderving ontstaan. In deze video gaat Levine de Zinger in op vergelingsziekte; welke bladluizen dragen het over, hoeveel schade veroorzaakt het, hoe vindt de infectie plaats en hoe kun je zien wanneer een plant geïnfecteerd is.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 1: Waarnemen
Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen bij het IRS, gaat in op de eerste stap in de beheersing van bladschimmels in suikerbieten: hoe de waarnemingen het beste gedaan kunnen worden.
Klik Hier
Bladschimmelbeheersing Deel 2: Herkennen
In het tweede filmpje van een serie van drie gaat Bram Hanse, onderzoeker ziekten & plagen in suikerbieten bij het IRS, in op de herkenning van de verschillende bladschimmels en het verschil met de bacterie pseudomonas.
Klik Hier
Previous
Next

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

IRS op Twitter